Аналіз затрат часу та точності оброблення при формуванні отворів різними способами на свердлильних верстатах

Лабораторна робота з   дисципліни "Технологія виробів з деревини"   "Аналіз затрат часу та точності оброблення при формуванні отворів різними способами на свердлильних верстатах"

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення»

Чопенко Н. Ф.,  Кійко О. А., Кушпіт А.С. , Солонинка В.Р. ,  Ільків М.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення».  – Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2016. – 72 с

Методичні вказівки з лабораторного практикуму “Наукові дослідження і організація науки”

Методичні вказівки з виконання для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Наукові дослідження і організація наукиі". Частина І. "Застосування методів статистичного аналізу в деревообробленні " .     Методичні вказівки з виконання для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Наукові дослідження і організація науки". Частина І І "Застосування методів математичного планування для...

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. “Седиментаційний метод аналізу стійкості забарвлених систем”

Яріш О.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія захисно-декоративних покриттів». Седиментаційний метод аналізу стійкості забарвлених систем (для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 187 "Деревообробні та меблеві технології" галузі знань 18 «Виробництво та технології»)

Методичні вказівки “Визначення ступеня затвердіння лакофарбових матеріалів під дією УФ-випромінювання, емітованого твердотільними джерелами”

Яріш О.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія захисно-декоративних покриттів» "Визначення ступеня затвердіння лакофарбових матеріалів під дією уф-випромінювання, емітованого твердотільними джерелами". Для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 187 "Деревообробні та меблеві технології" галузі знань 18 «Виробництво та технології»

Методичні вказівки розрахунок норм витрат лакофарбових матеріалів у процесах опорядження меблів для студентів напрямку «Деревооброблювальні технології»

  Яремчук Л.А. Методичні вказівки розрахунок норм витрат лакофарбових матеріалів у процесах опорядження меблів для студентів напрямку «Деревооброблювальні технології», Львів, НЛТУ України, 2007.-27с.

Розрахункові роботи з дисципліни “Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення”

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Статистичні методи підвищення якості продукції". Частина 1. Технологічна точність обладнання Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Статистичні методи підвищення якості продукції". Частина ІІ . Контрольні карти

Методичні вказівки для лабораторних робіт “Дослідження фізико-механічних параметрів настилових матеріалів”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Дослідження фізико-механічних параметрів настилових матеріалів" Для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія м’яких меблевих виробів"