Матеріали до проходження практик

 Навчальна практика. 1 курс.  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів під час проходження навчальної практики та написання звіту Методичні вказівки з проходження технологічної практики для студентів 1-го курсу скороченої форми навчання технологічного факультету спеціальності 051801 «Деревооброблювальні технології». Львів: НЛТУ України, каф. ТМВД, 2012. – 19 с. Технологічна практика. 3 курс Методичні...

Матеріали до дипломного проектування

Матеріали до дипломного проектування Матеріали до виконання та оформлення бакалаврської кваліфікайної роботи Вимоги до бакалаврської роботи(91K, закачати) Оформлення бакалаврської роботи(51K, закачати) Структура та зміст бакалаврської роботи «Проект (розроблення) технологічного процесу…»(51K, закачати) Структура та зміст бакалаврської роботи «Удосконалення технології … » (51К , закачати) Титульна сторінка бакалаврської роботи (51К , закачати)...

Інформація до дипломного проектування

Інформація до дипломного проектування Переддипломна практика проводиться із студентами-випускниками  (бакалаври, магістри) технологічого факультету. База практии вибирається індивідуально для кожного студента у відповідності до тематики дипломного проекту (роботи). Метою практики є безпосередня підготовка студента до практичної діяльності на посаді спеціаліста-технолога з обраної спеціальності, збір матеріалів для виконання, поглиблення і закріплення теоретичних...

Методичні вказівки “Правила оформлення магістерської роботи”

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ Магістерська робота оформляється згідно вимог, які представлені в методичних рекомендаціях: Кійко О.А., Гайда С.В., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. –...