Методичні вказівки “Правила оформлення магістерської роботи”

Методичка з виконання магістерської роботи

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Магістерська робота оформляється згідно вимог, які представлені в методичних рекомендаціях:

Кійко О.А., Гайда С.В., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.