Спеціальність 187, галузь знань 18 “Виробництво та технології”

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма “ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Випускники-бакалаври спеціалізації «Деревообробні та меблеві технології»можуть працювати на деревообробних та меблевих підприємствах на інженерних посадах, як у цехах, так і у технологічних та конструкторських бюро.
Широкий спектр отриманих знань та навичок, здобутих впродовж навчання, дає змогу займати керівні посади на підприємствах, організовувати власні фірми з виготовлення продукції, працювати у царині міжнародної співпраці, інтегруватися у світову спільноту виробників меблевих виробів найвищого ґатунку та екологічності.

Детальніше: https://drive.google.com/file/d/10dPjEQgazMuXRAUwfkIpBShrCDT7VEi2/view?usp=sharing

 

Освітня програма “ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗЕЙ

У рамках навчання студенти отримуватимуть знання та практичні навички як з класичних, так й з інноваційних курсів з технології, дизайну, економіки, маркетингу, бізнес планування, теорії та практики реклами, інтернет-комунікацій та ін.
У навчальному плані підготовки майбутніх фахівців за даною спеціалізацією передбачено також активну участь успішних представників деревообробного та меблевого бізнесу. Вони ділитимуться своїми секретами успіху та цінним досвідом, навчатимуть як уникнути помилок і як стати успішним підприємцем. Детальніше: https://drive.google.com/open?id=1I4I_fTacPIgVDULfnJRkjc31gaMSUT7O