На кафедрі ТМВД здійснюється підготовка магістрів  за наступними магістерськими програмами:

Спеціальність 187  “Деревообробні та меблеві технології” за ОПП “Технології деревообробки” та “Технології виробів з деревини”.

Освітньо-професійна програма “Технології виробів з деревини

Програма навчання передбачає:

 • ознайомлення зі світовими тенденціями розвитку деревообробного виробництва;
 • набуття практичних навичок з розробки та  удосконалення ресурсоощадних технологічних процесів виготовлення, обґрунтування конструктивних рішення у проекті меблевого (або іншого виробу з деревини);
 • технологій та методик досліджень якості у виготовленні виробів з деревини.

Випускники володіють сучасними знаннями:

 • техніки і технології створення екологічно безпечних захисно-декоративних покриттів на виробах з деревини;
 • теорією і практикою створення рецептур безпечних опоряджувальних ЛФМ і сучасних технологій опорядження виробів з деревини;розробки;
 • дослідження та впровадження сучасних клейових матеріалів та технологій склеювання у виробництві меблевих виробів.

 

Освітньо-професійна програма “Технології деревообробки

Програма навчання передбачає:

 • ознайомлення зі світовими тенденціями розвитку деревообробного виробництва;
 • набуття практичних навичок з розробки та  удосконалення ресурсоощадних технологічних процесів виготовлення, обґрунтування конструктивних рішення у проекті меблевого (або іншого виробу з деревини);
 • технологій та методик досліджень якості у виготовленні виробів з деревини.

Випускники володіють сучасними знаннями:

 • техніки і технології створення екологічно безпечних захисно-декоративних покриттів на виробах з деревини;
 • теорією і практикою створення рецептур безпечних опоряджувальних ЛФМ і сучасних технологій опорядження виробів з деревини;розробки;
 • дослідження та впровадження сучасних клейових матеріалів та технологій склеювання у виробництві меблевих виробів.