Матеріали до дипломного проектування

Матеріали до дипломного проектування


Матеріали до виконання та оформлення бакалаврської кваліфікайної роботи


  • Вимоги до бакалаврської роботи(91K, закачати)
  • Оформлення бакалаврської роботи(51K, закачати)
  • Структура та зміст бакалаврської роботи «Проект (розроблення) технологічного процесу…»(51K, закачати)
  • Структура та зміст бакалаврської роботи «Удосконалення технології … » (51К , закачати)
  • Титульна сторінка бакалаврської роботи (51К , закачати)
  • Завдання на бакалаврську роботу (57К , закачати)
  • Структура та об’єм виконання бакалаврської роботи (57К , закачати)

Матеріали до виконання та оформлення магістерської роботи

Магістерська дисертація оформляється згідно вимог, які представлені в методичних рекомендаціях:

Кійко О.А., Гайда С.В., Кшивецький Б.Я., Кушпіт А.С. Методичні рекомендації для підготовки магістерської роботи для слухачів магістратури за напрямом підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» зі спеціальності 8.05180102 «Технології виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України, 2015. – 39 с.

Зразки оформлення списку використаних літературних джерел

Бланк титульного листа  до магістерської роботи

Бланк завдання на магістерську роботу