Методичні вказівки розрахунок норм витрат лакофарбових матеріалів у процесах опорядження меблів для студентів напрямку «Деревооброблювальні технології»

  Яремчук Л.А. Методичні вказівки розрахунок норм витрат лакофарбових матеріалів у процесах опорядження меблів для студентів напрямку «Деревооброблювальні технології», Львів, НЛТУ України, 2007.-27с.

Розрахункові роботи з дисципліни “Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення”

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Статистичні методи підвищення якості продукції". Частина 1. Технологічна точність обладнання Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Статистичні методи підвищення якості продукції". Частина ІІ . Контрольні карти

Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню

В.В. Артемчук, І.М. Заяць. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування. "Розрахунок норм витрат матеріалів" Частина 1. Розрахунок норм витрат матеріалів. ЛЛТІ. Львів: 1990.- 67 с. (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-YWJ2QzRUV2JTMms/view?usp=sharing&resourcekey=0-JLGTJLgIo7gC2aaD0CJQKg)  

Довідкові дані для проведення розрахунків у курсі «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ»

Довідкові дані для проведення розрахунків у курсовому та дипломному проектуванні, зокрема у курсі «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ» Посилання:https://drive.google.com/file/d/12wD8kxcI65yImCNJGa27Mcw_cwCoU52q/view?usp=sharing

Методичні вказівки для виконання бакалаврської роботи

Кушпіт А.С., Гайда С.В., Ільків М.М, Солонинка В.Р. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології, галузі знань 18 Виробництво та технології.  – Львів: НТТУ України. – 2021. – 22 с. Доступ: https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-QlZOR1Fvc3pUdFU/view?usp=sharing&resourcekey=0-Ccb0kQdyykuO5iTtwm4M8w

Методичні вказівки з курсу “Конструювання виробів з деревини”

Заяць І.М., Кушпіт А.С. Методичні вказівки з виконання з курсу "Основи конструювання виробів з деревини". Розділ "Функціональні розміри конструктивних елементів виробів та вибір завдання на проектування"// Метод. вказівки. - Львів: УкрДЛТУ, 2000. - 36 с.   Заяць І.М., Кушпіт А.С., Гайда С.В. Рекомендації з встановлення допусків та посадок в технічній документації...

Методичні вказівки з курсу «Технологія меблевих виробів» для спеціальності “Дизайн”

Кшивецький Б.Я. Солонинка В.Р. Методичний посібник з курсового та дипломного проектування для розрахунку матеріалів у виробництві меблевих виробів з дисципліни «Технологія меблевих виробів» / В.Р. Солонинка // Львів. РВВ НЛТУ України, 2009. – 107 с Частина 1 https://drive.google.com/file/d/0B_tVDDs5Uo0LYTlBRUt5VktQTWs/edit?usp=sharing Частина 2  https://drive.google.com/file/d/0B_tVDDs5Uo0LMUhLUDVoVmZIbEU/edit?usp=sharing

Методичні вказівки із проходження технологічної практики та написання звіту для студентів спеціальності “Деревообробні та меблеві технології” (скорочений термін навчання)

Копинець З.П. Методичні вказівки з проходження технологічної практики та написання звіту для студентів спеціальності “Деревообробні та меблеві технології” / З.П.Копинець, Ю.М.Губер, В.Р.Солонинка, М.М.Ільків, Ю.Р.Дадак – Львів: НЛТУ України, 2021 – 16 с.

Методичні вказівки із проходження 2-ї технологічної практики та написання звіту для студентів спеціальності “Деревообробні та меблеві технології”

Білий Я.М. Методичні вказівки з проходження 2-ї технологічної практики та написання звіту для студентів спеціальності “Деревообробні та меблеві технології” / Я.М. Білий, М.М. Ільків, В.Р. Солонинка, Є.М.Миськів – Львів: НЛТУ України, 2021 – 16 с.