Методичні вказівки з проходження технологічної практики та написання звіту для студентів напряму підготовки “Деревооброблювальні технології” (скорочена форма навчання)

Копинець З.П., Губер Ю.М., Солонинка В.Р. Методичні вказівки з проходження технологічної практики та написання звіту для студентів напряму підготовки “Деревооброблювальні технології” – Львів: НЛТУ України, 2013 – 12 с.