Методичні вказівки по опрацюванню конструкторської документації меблів (ЄСКД)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
по опрацюванню конструкторської документації меблів
при виконані курсових і дипломних проектів для студентів технологів  ЄСКД
https://docs.google.com/document/d/0B2xanR3lz_p-akthNXNaWGJGWk0/edit?usp=sharing&ouid=103668667066855572737&resourcekey=0-6PdsvUuEA1OsjjbS5bhNRA&rtpof=true&sd=true