Методичні вказівки по опрацюванню конструкторської документації меблів (ЄСКД)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
по опрацюванню конструкторської документації меблів
при виконані курсових і дипломних проектів (для студентів спеціальності 2602 технологія деревообробки і спеціалізації – проектування і конструювання меблів)
ЄСКД
https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-akthNXNaWGJGWk0/view?usp=sharing