Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. “Седиментаційний метод аналізу стійкості забарвлених систем”

tyt mv sedym

Яріш О.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія захисно-декоративних покриттів».

Седиментаційний метод аналізу стійкості забарвлених систем (для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 187 “Деревообробні та меблеві технології” галузі знань 18 «Виробництво та технології»)