Методичні вказівки для лабораторних робіт “Дослідження фізико-механічних параметрів меблевих тканин”

tyt tmmvd tkanМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Дослідження фізико-механічних параметрів меблевих тканин

Для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія м’яких меблевих виробів