Кійко О.А., Кійко І.О. Економіко-математична модель функціонування лісового сектора України. Збірник науково-тех-нічних праць. Науковий вісник НЛТУ, Вип. 22.12.- Львів, 2012 – с.349-357.

  Проф. О.А. Кійко, д-р техн. наук; мол. наук. співроб. І.О. Кійко – НЛТУ України, м. Львів ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ На  основі  статистичних  даних  економічного  розвитку  адміністративних  одиниць України за період з 2006 по 2010 рр. побудовано регресійну модель другого порядку, що дає змогу виявити певні закономірності...

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 43. 2017

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА, ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Міжвідомчий науково-технічний збірник.ВИПУСК 43 Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України (протокол № 11 від 29.12.17 р.) ЗМІСТ 1. WOODWORKING INDUSTRY // ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 5 С.В. Гайда // S.V. Gayda ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ СОРТУВАННЯ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ...

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 42. 2016

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА, ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Міжвідомчий науково-технічний збірник.ВИПУСК 42 Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України (протокол № 11 від 29.12.16 р.)   ЗМІСТ 3 1. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО // FORESTRY 5     V.V. Kysliuk, V.O. Kysliuk, O.M. Hrynyk, H.H. Hrynyk //В.В. Кислюк, В.О. Кислюк, О.М. Гриник, Г.Г....