Солонинка В.Р. – статті

            Статті в наукових і фахових виданнях:
1. Солонинка В.Р. Термопластичні клейові композиції на основі полівінілацетату (ПВА) та їх використання в деревообробній галузі / В.Р. Солонинка, Б.Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2007. – вип. 17.6. – с. 92-95.
2. Солонинка В.Р. Аналіз методів модифікування клеїв на основі полівінілацетатних дисперсій (ПВАД) / В.Р. Солонинка // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2008. – вип. 18.8. – с. 154-157.
3. Солонинка В.Р. Механізм формування з’єднань деревини та деревних матеріалів при використанні клейових композицій на основі полівінілацетатних дисперсій / В.Р. Солонинка // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів.: НЛТУ України. – 2011. – вип. 37.1. – с. 108-110.

4. Солонинка В.Р. Клейові композиції фірми «ANED» – надійність і довговічність сформованих з’єднань незалежно від сфери застосування. Деревообробник №16 (298) від 21 серпня 2012 р. (робочий файл)
5. Солонинка В.Р. Напрямки використання полівінілацетатних дисперсій при формуванні покриттів підлог / В.Р. Солонинка, Кушпіт А.С // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – вип. 22.7. – с. 96-99.

6. Solonynka V.R. The research of the stability of adhesive joints of hard-wooded species (oak wood), formed by modified polyvinyl-acetate (PVA) composition, towards the influence of water and high temperatures. / V.R. Solonynka // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів.: НЛТУ України. – 2012. – вип. 38. – с. 91-95.
7. Solonynka V.R. The influence of chemical compositions of wood on the strength of joints formed by polyvinyl-acetate adhesives. / V.R. Solonynka, S.F. Gavenko, V.M. Atamanyuk // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів.: НЛТУ України. – 2012. – вип. 38. – с. 88-91.
8. Солонинка В.Р. Дослідження режимних параметрів процесу склеювання деревини дуба модифікованими полівінілацетатними (ПВА) дисперсіями / В.Р. Солонинка // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – вип. 23.1. – с. 143-152.
9. Солонинка В.Р. Вивчення впливу властивостей полімеру-основи на міцність клейових з’єднань деревини твердолистяних порід дуба сформованих полівінілацетатними дисперсіями / В.Р. Солонинка // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів.: НЛТУ України. – 2013. – вип. 39.1. – с. 217-221.
10. Solonynka V.R. Water effect on the structure of adhesive films formed by PVA dispersion-based composition. / V.R. Solonynka, B.Ya. Kshyvetskyy // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів.: НЛТУ України. – 2014. – вип. 40. – с. 9-14.
11. Vasyl Solonynka. The mechanisms of modifying agents interaction with components of adhesive compositions of PVA dispersions / V.R. Solonynka // ProLigno – 2014. – Vol. 10 № 4. – pp. 18-24

            Тези доповідей та матеріали наукових конференцій:
1. Солонинка В.Р. Аналіз температуро-вологісних випробувань клейових з’єднань / В.Р. Солонинка, Б.Я. Кшивецький // Проблеми та перспективи розвитку деревообробної промисловості: мат 55-ої наук.-техн. ст. конф. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – с. 12-15.
2. Солонинка В.Р. Дослідження впливу режимних параметрів процесу склеювання на міцність з’єднання деревини дуба сформованих клейовими композиціями на основі ПВА дисперсії модифікованої окисно-відновним комплексом. / В.Р. Солонинка / Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка: наук. вид. – Харків – 2013 – вип. 143 – с. 106-113.
3. Солонинка В.Р. Исследование свойств клеевых соединений древесины образованных поливинилацетатно-карбамидоформальдегидними композициями / В.Р. Солонинка, В.М. Шкурник // Актуальные проблемы лесного комплекса: сборник научних трудов под общей ред. Е.А.Памфилова – Брянск: БГИТА, 2014. – вип. 40. – с. 126-131