Солонинка В.Р. – статті

            Статті в наукових і фахових виданнях:1. Солонинка В.Р. Термопластичні клейові композиції на основі полівінілацетату (ПВА) та їх використання в деревообробній галузі / В.Р. Солонинка, Б.Я. Кшивецький // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2007. – вип. 17.6. –...

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 43. 2017

Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry Interagency Scientific and Technical Collection. ISSUE 43 Recommended for publication by the Scientific Council of NLTU of Ukraine (Minutes No. 11 of 12/29/17 ЗМІСТ 1. WOODWORKING INDUSTRY // ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 5 С.В. Гайда // S.V. Gayda ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ...

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 42. 2016

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА, ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Міжвідомчий науково-технічний збірник.ВИПУСК 42 Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України (протокол № 11 від 29.12.16 р.)   ЗМІСТ 3 1. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО // FORESTRY 5     V.V. Kysliuk, V.O. Kysliuk, O.M. Hrynyk, H.H. Hrynyk //В.В. Кислюк, В.О. Кислюк, О.М. Гриник, Г.Г....