Кійко О.А., Кійко І.О. Економіко-математична модель функціонування лісового сектора України. Збірник науково-тех-нічних праць. Науковий вісник НЛТУ, Вип. 22.12.- Львів, 2012 – с.349-357.

  Проф. О.А. Кійко, д-р техн. наук; мол. наук. співроб. І.О. Кійко – НЛТУ України, м. Львів ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ На  основі  статистичних  даних  економічного  розвитку  адміністративних  одиниць України за період з 2006 по 2010 рр. побудовано регресійну модель другого порядку, що дає змогу виявити певні закономірності...

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 43. 2017

Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry Interagency Scientific and Technical Collection. ISSUE 43 Recommended for publication by the Scientific Council of NLTU of Ukraine (Minutes No. 11 of 12/29/17 ЗМІСТ 1. WOODWORKING INDUSTRY // ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 5 С.В. Гайда // S.V. Gayda ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ...

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 42. 2016

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВА, ПАПЕРОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Міжвідомчий науково-технічний збірник.ВИПУСК 42 Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України (протокол № 11 від 29.12.16 р.)   ЗМІСТ 3 1. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО // FORESTRY 5     V.V. Kysliuk, V.O. Kysliuk, O.M. Hrynyk, H.H. Hrynyk //В.В. Кислюк, В.О. Кислюк, О.М. Гриник, Г.Г....