Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Випуск 43. 2017

Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry

Interagency Scientific and Technical Collection. ISSUE 43
Recommended for publication by the Scientific Council of NLTU of Ukraine (Minutes No. 11 of 12/29/17

ЗМІСТ

1. WOODWORKING INDUSTRY // ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

5

С.В. Гайда // S.V. Gayda
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ СОРТУВАННЯ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ // Using fuzzy expert systems for decision support in the process of post-consumer wood sorting

5

С.А .Грицак // S.A. Hrytsak
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ОТРИМАННЯ ЗАГОТОВОК КРИВОЛІНІЙНОЇ ФОРМИ
// Analysis of methods of receiving curv-lineary forms
20
В.М. Атаманюк, Я.М. Білий // V.M. Atamanyuk, Ya.M. Bilyy
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ ДЕРЕВИННИХ КОМПОЗИТНИХ ЗАГОТОВОК У ВИРОБНИЦТВІ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ // Providing shape stability of wood composite blanks for manufacture of wood products
26
А.С. Кушпіт, О.М. Кушпіт, В.Р. Солонинка // A.S. Kuspit, O.M. Kushpit, V.R. Solonynka
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЩИТА З РЕЙКОВИМ ЗАПОВНЕННЯМ, ЛИЧКОВАНОГО ВОЛОКНИСТОЮ ПЛИТОЮ // Investigation of the properties of a blockboard with strip filling faced with wood-fiberboard
30
Я.М. Білий, І.Г. Войтович, Грабар І.Г. // Ya.M. Bilyy, I.G. Voytovych, I.G. Grabar
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛИЧКУВАННЯ КРАЙОК ЩИТІВ // Analysis of modern facing techniques of plate edges
35
В.О. Маєвський, З.П. Копинець, Є.М. Миськів, В.М. Ковбасюк // V.O. Mayevskyy, Z.P. Kopynets, Ye.M. Myskiv, V.M. Kovbasyuk
ОЦІНКА КІЛЬКОСТІ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ ВІКОННИХ БЛОКІВ З ТРИШАРОВОГО КЛЕЄНОГО БРУСА // Estimation of wood waste amount in the manufacture of window unit from a three-layer glued bar
46

Yo.V. Andrashek, O. Petrosyuk // Й.В. Андрашек, О. Петросюк THE METHODS OF IMPREGNATION AND THERMAL MODIFICA-TION OF WOOD // Методи просочення та теплової модифікації деревини

53

С.В. Гайда // S.V. Gayda
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ ЯЛИЦІ З ВІКОМ // The complex studies on the change of elastic properties of post-consumer fir wood with age

58
2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО // FORESTRY
73
М.Р. Бурдяк; Ю.Р. Капраль; Р. Левицький; В. Наливайко // М.R. Burdyak; Yu.R. Kapral; R. Levytskyy; V. Nalyvayko
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРТОГОНАЛЬНИХ КРУГЛОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ // Ways of improving efficiency process orthosawing wood processing a full duty cycle
73
І.Д. Іванюк; Т.М. Іванюк // I.D. Ivanyuk; T.M. Ivanyuk
ХВОРОБИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У СИСТЕМІ ФАКТОРІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ // Oak diseases in the system of factors that reduce productivity
79

Б.Я. Бакай // B.Ya. Bakay
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ У МАШИНОБУДУВАННІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СТРУКТУРНИХ МАТРИЦЬ // Research of complex systems in machine building on the basis of structural matrix method

85