Виробництво товарів народного споживання

Дисципліни“Виробництво товарів народного споживання” читається для студентів за напрямом підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології”, спеціальності 05180102 “Технології виробів з деревини”.

Мета – забезпечення професійної підготовки спеціалістів, закріплення теоретичних знань із загальноінженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану та оволодіння навиками самостійної практичної діяльності для творчого рішення виробничих завдань з використанням передових світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила конструювання товарів народного споживання з деревини, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – формування у студентів вміння ставити і вирішувати завдання інженерного та наукового спрямування, розвивати логічне мислення та навики конструювання спортінвентаря, музичних інструментів, бочкової тари, багету, олівців та сірників, проектування технологічних процесів їх виготовлення, підготовка для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області створення і впровадження нових технологій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • – професійні терміни i визначення;
 • – основні види і типи конструкцій спортінвентаря, музичних інструментів, бочкової тари, багету, олівців та сірників;
 • – основні види (властивості та вимоги) сировини для їх виготовлення;
 • – основні види комплектуючих та фурнітури для виготовлення спеціальних виробів із деревини;
 • – методику розрахунку витрат сировини і матеріалів;
 • – методику розрахунку необхідної кількості обладнання;
 • – основні прийоми роботи з виготовлення окремих елементів та виробів в цілому;
 • – основні способи організації виробництва;
 • – основні вимоги до якості та способи контролю якісних параметрів при виготовленні вказаних виробів.

вмiти:

 • – дати аналіз структури різних видів спеціальних виробництв;
 • – проаналізувати стан та передбачити перспективи розвитку спеціальних видів деревообробних виробництв;
 • – аналізувати конструкції різних видів спортінвентаря із деревини;
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення виробу;
 • – скласти загальну схему технологічного процесу;
 • – підібрати обладнання, визначити його продуктивність і завантаженість;
 • – скласти карти технологічного процесу;
 • – розрахувати чи вибрати норми часу на виконання окремих технологічних операцій;
 • – розрахувати потребу в обладнанні;
 • – скласти плани дільниць та цехів;
 • – розробляти конструкції дерев’яних музичних інструментів (ДМІ);
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення ДМІ;
 • – скласти загальну схему технологічного процесу;
 • – підібрати обладнання, визначити його продуктивність і завантаженість;
 • – скласти карти технологічного процесу;
 • – розрахувати чи вибрати норми часу на виконання окремих технологічних операцій;
 • – розрахувати потребу в обладнанні;
 • – скласти плани дільниць та цехів;
 • – класифікувати бочкову тару з деревини та вибрати матеріали для її виготовлення;
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення бочкової тари;
 • – скласти загальну схему технологічного процесу;
 • – підібрати обладнання, визначити його продуктивність і завантаженість;
 • – скласти карти технологічного процесу;
 • – розрахувати чи вибрати норми часу на виконання окремих технологічних операцій;
 • – розрахувати потребу в обладнанні;
 • – скласти плани дільниць та цехів;
 • – класифікувати багет;
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення багету;
 • – розробити рецептуру левкасної та накатної маси;
 • – скласти карти технологічного процесу;
 • – скласти плани цехів і дільниць;
 • – класифікувати олівці;
 • – вибрати та розрахувати норми витрати матеріалів на виготовлення олівців;
 • – розробити рецептуру та технологію виготовлення стержнів;
 • – скласти загальну схему технологічного процесу виготовлення олівців;
 • – аналізувати режими склеювання;
 • – класифікувати сірники;
 • – підібрати сировину і матеріали;
 • – скласти карти технологічного процесу виготовлення сірників;
 • – користуватися потрібною довідковою літературою.

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Технологія виготовлення спортивного iнвентаря

ТЕМА 1. Загальна характеристика спортивного iнвентаря iз деревини.

Конструкція багатошарових клеєних лиж. Розмірні i механічні характеристики, якi визначають експлуатаційні властивості лиж. Основні принципи конструювання i методи розрахунку лиж. Технологія виробництва багатошарових клеєних лиж. Забезпечення екологічних нормативів у виробництві ґратчастих меблів.

ТЕМА 2. Технологічний процес виготовлення лиж.

Підготовка сировини для виготовлення лиж: зберігання i розкрій лижних кряжів на заготовки, сушіння лижних заготовок. Машинна обробка заготовок i деталей лиж, склеювання лиж i їх кінцева механічна обробка. Екологічні вимоги.

ТЕМА 3. Опорядження лиж.

Опоряджувальні матеріали i технологія їх застосування. Просочування лиж i приймання відділом технічного контролю. Забезпечення екологічних норм під час виробництва виробів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технологія виготовлення дерев’яних музичних інструментів

 

ТЕМА 4. Загальна характеристика дерев’яних музичних інструментів.

Класифікація дерев’яних музичних інструментів (ДМІ). Вимоги до деревини з точки зору спеціальних властивостей інструментів. Особливості конструкції i методи розрахунку дерев’яних елементів музичних інструментів.Забезпечення екологічних норм під час виробництва виробів.

ТЕМА 5. Механічна обробка деревини при виготовленні ДМІ.

Первинна обробка деревини: розкрій i сушіння. Верстатна обробка брускових деталей i щитів. Повторна механічна обробка. Склеювання i личкування. Операції складання. Екологічні вимоги.

ТЕМА 6. Опорядження музичних інструментів.

Опоряджувальні матеріали i технологія їх застосування. Контроль якості та пакування ДМІ. Забезпечення екологічних норм під час виробництва виробів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Технологія виготовлення бочкової тари

ТЕМА 7. Загальна характеристика тари.

Класифікація тари i вимоги до неї. Матеріали, що використовуються для виготовлення тари. Конструкції бондарних виробів. Екологічні вимоги.

ТЕМА 8. Технологія виготовлення бондарних виробів.

Основні етапи технологічного процесу виготовлення бондарних виробів: виготовлення бондарної клепки, механічна обробка клепки, складання i обробка остова та днищевих щитів, кінцеве складання бочки. Виготовлення фанерних бочок. Особливості технології виготовлення iншої тарної продукції. Забезпечення екологічних норм під час виробництва виробів.

 

Змістовий модуль 4. Технологія виготовлення багету

ТЕМА 9. Загальна характеристика багету.

Види багету. Підготовка сировини i матеріалів. Забезпечення екологічних норм

ТЕМА 10. Технологія виготовлення багету.

Технологічний процес виготовлення багету: сушіння i розкрій пиломатеріалів, механічна обробка планок, нанесення та сушіння левкасної i накатної маси, опорядження багету. Вироби iз багету. Вимоги до якості.Забезпечення екологічних норм під час виробництва виробів.

 

Змістовий модуль 5. Технологія виготовлення олівців

ТЕМА 11. Виробництво олівцевих дощечок.

Загальна характеристика олівців. Вимоги до сировини, розкрій. Технічні умови на олівцеві дощечки. Баланс деревини при її розкрої на олівцеві дощечки. Сушіння і облагородження дощечок. Забезпечення екологічних норм.

ТЕМА 12. Виробництво стержнів для олівців.

Сировина та матеріали. Приготування маси для стержнів. Формування та наступна обробка стержнів. Технологічні відходи і їх використання. Забезпечення екологічних норм.

ТЕМА 13. Технологічний процес виготовлення олівців.

Механічна обробка і складання олівцевих блоків. Види браку олівців у білому виді і методи їх усунення. Декоративні однотонні і багатокольорові покриття олівців. Матеріали для опорядження. Кінцева обробка олівців. Забезпечення екологічних норм під час виробництва виробів

 

Змістовий модуль 6. Технологія виготовлення сірників

ТЕМА 14. Підготовка сировини при виготовленні сірників.

Загальна характеристика сірникової продукції. Сировина і матеріали для виготовлення сірників. Особливості технологічного процесу лущення деревини при виготовленні сірників. Забезпечення екологічних норм під час виробництва виробів

ТЕМА 15. Технологічний процес виготовлення сірників.

Виготовлення сирої сірникової соломки. Сушіння. Приготування запалювальної та сірникової маси. Виготовлення коробок. Виготовлення і пакування сірників. Забезпечення екологічних норм під час виробництва виробів.

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І.

 • Обґрунтування конструкцiй лиж, ключок, тенiсних ракеток, санок. Визначення функцiональних розмiрiв окремих елементів.
 • Обґрунтування конструкцій i визначення функціональних розмірів окремих елементів музичних інструментів.
 • Конструювання тари та багету.5
 • Розробка креслень виробів, окремих вузлів, складальних одиниць i деталей.
 • Вибір допусків, посадок i шорсткості оброблених поверхонь деталей та складальних одиниць.

Змістовий модуль ІІ

 • Розрахунок норм витрат деревних матеріалів. Складання балансу деревних матеріалів.
 • Розрахунок норм витрат інших матеріалів.

Змістовий модуль ІІІ

 • Складання технологічного маршруту виготовлення виробу.
 • Складання технологічних карт виготовлення елементів виробів.
 • Розрахунок норм часу на виконання технологічних операцій.
 • Розрахунок кількості обладнання на виконання програми та аналіз його завантаження.
 • Компонована плану розміщення обладнання14
 • Вивчення технологічного процесу виготовлення музичних інструментів в умовах виробництва

 

ТЕМИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Технологія виготовлення спортiнвентаря та дерев’яних музичних інструментів

 • Ознайомитися з Каталогами міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna”, “Xylexpo”, “ZOW”
 • Проаналізувати стан та перспективи розвитоку спортінвентаря, музичних інструментів, бочкової тари, багету, олівців та сірників в Україні
 • Розробити конструкцію товарів народного споживання згідно завдання на розрахункові роботи.
 • Проаналізувати використання новітніх матеріалів у виробництві товарів народного споживання.

Технологія виготовлення бочкової тари та багету

 • Опрацювати статті, де висвітлено сучасні технологічні рішення з виготовлення товарів народного споживання в журналах: “Світ меблів і деревини”, „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мебель для офиса”, „Про меблі”, “Деревообрабатывающая промышленность”, “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, „Фабрика мебели”, “Мебельный бизнес” „Wood buziness”, „Woodworking”, „Furnitura”
 • Розрахувати потребу в матеріалах на виготовлення товарів народного споживання згідно завдання на розрахункові роботи.

Технологія виготовлення олівців та сірників

 • Ознайомитися із прогресивними технологіями з виробництва товарів народного спохивання на передових підприємствах в газетах: „Стружка”, „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, “Woodworking News”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”
 • Розробити технологічний процес виготовлення товарів народного споживання згідно завдання на розрахункові роботи.
 • Розробити план цехзу (дільниці)
 • Розробити заходи по використанню відходів виробництва.
 • Розробити заходи з техніки безпеки, охорони природи та екологізації виробництва

Методичні вказівки для викладання дисципліни:

 •  С.А. Грицак, Я.П. Бугаєнко, Я.М. Білий. Методичні вказівки по вибору індивідуальних завдань з дисципліни “Технологія спеціальних деревообробних виробництв”: – Львів, УкрДЛТУ, 1998. – 16 с.
 •  Бугаєнко Я.П., Грицак С.А., Білий Я.М. Методичні вказівки для вибору і проектування технологічних процесів виготовлення бочкової тари в курсовому та дипломному проектуванні.: – Львів, УкрДЛТУ, 2001. – 64 с.
 •  Дячун З.Й. Методичні вказівки по опрацюванню конструкторської документації меблів при виконанні курсових і дипломних проектів. – Львів., 1989.-99 с.
 • Артемчук В. В. Вказівки по розрахунку норм витрат матеріалів у виробництві виробів з деревини. – Львів., 1990.-67 с.
 •  Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню. //Проектування технологічного процесу. – Львів., 1990.-82 с.

 

Рекомендована література

Базова

 

 • 2. Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: навч. посібн. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 • 3. Гайда С.В. Матеріали для виготовлення виробів з деревини: навч. пос. – Л.: “ВМС”, 2000. – 160 с.
 • 4. Гайда С.В.Раціональне конструювання виробів з деревини: навч.-мет. пос. – Л.: “ВМС”, 2001.- 93 с.

Допоміжна

 • Морозов Н.А. Специальные деревообрабатывающие производства. – М.: Гослесбумиздат, 1954.
 • Кививяли Б.Т., Аркин Я.Г., Свердлов С.И. Лыжи – М.:”Лесная пром-сть”,1970.-144с.
 • Воробьев А.И. Производство и ремонт деревянных бочек. – М., 1980.
 • Замокин В.В. Производство багета на деревообрабатывающих предприятиях. -М.: Лесная пром-сть., 1961.
 • Проха Ф.И. Производство багета. – М.: Гослесбумиздат. 1960.
 • Бобрикова Т. И. Производство карандашей. – Томск: Западносибирское книжное издательство. Томское отделение, 1975.
 • Зыков Ф.И. Основы технологии и оборудование в производстве лущеного шпона и сырой спичечной соломки. – М.: Лесная пром-сть., 1991.
 • Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 • Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 • Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 • Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 • Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 • Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

 

Інформаційні ресурси

 •  ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool *(https://www.acimall.com)
 • VDMA-FV HOLZ: Некомерційне об’єднання, що представляє інтереси галузевих верстатобудівних підприємств Німеччини на загальнофедеральному і на міжнародному рівні // Non-profit association that represents the interests of the industrial machine tool enterprises in Germany at the federal and international level. (https://www.wood.vdma.org)
 • AFEMMA: Асоціація виробників деревообробного обладнання, інструменту і виробів з деревини Іспанії // Spanish Association of Woodworking Machinery, Tools. Equipment and Products Manufacturers. ( https://www.afemma.com)
 • DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. https://www.derevo.info.
 • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресуру: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ (https://forest-woodworking.nltu.lviv.ua/)

 

Перелік адрес сайтів, ознайомлення з якими рекомендоване для вивчення дисципліни «Виробництво товарів народного споживання»

Роялі:

 • https://www.kawai.ru
 • https://www.seuter.ru

Гітари:

 • ПП “ Трембіта”https://www.trembita.lviv.ua

Зубочистки:

 • https://www.compass.com
 • https://www.itbu.ru
 • https://www.frectorg.ru
 • https://www.stf-dvt.jandex.ru
 • https://www.dvt-spb.ru

Бочки:

 • https://www.bondary.ru
 • https://www.cooperage. ru
 • https://www.stameska.ru
 • https://www.dolinm.hu/gyar.ru

Лижі:

 • https://www.mambo.ru
 • https://www.fischer.ru
 • https://www.girvas.ru
 • https://www.head.com
 • https://www.volkl.com
 • https://www.atomicsnow.com

Олівці:

 • https://www.karandashi.com/
 • https://www.monitor.nnov.ru

Сайти періодичних видань

Назва Сайти
Журнали:
1 „Оборудование и инструмент” https://www.info-ua.com
2 “Мебель”, https://www.zpts.pl
3 „Пионер” https://www.pioner-magazine.com.tw
4 „Покраска” https://www.pokraska.com.ua
5 „Wood buziness” https://www.iberus.kiev.ua
6 „Деревообробник” https://www.derevo.com.ua
Каталоги міжнародних виставок:
1 „Деревообробка” https://www.galexpo.lviv.ua
2 „КиївЕкспоМеблі” https://www.expofurniture.kiev.ua
3 Выставки и презентации https://www.vip.dp.ua.vist.ptp
4 „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль” https://www.kmkya.kiev.ua
5 „Примус” https://www.primus-exhibitions.com.ua
6 “Лісдеревмаш” https://www.acco.com.ua
7 “Drema” https://www.meble.mpt.com.pl
8 “Xylexpo” https://www.xylexpo.com
9 “ZOW” https://www.zow.info

Сайти фірм з виробництва деревообробного обладнання

Rojek https://www.rojek-lviv.ua

Питання до модулів та іспитів