Підготовка “Доктора філософії”

На кафедрі здійснюєтся підготовка “Доктора філософі”ї   спеціальності 187  “Деревообробні та меблеві технології”.

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “Доктора філософії

Порядок проведення фахових випробувань для здобуття ступеня “Доктор філософії” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр або Спеціаліст визначається “Положенням про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем“, яке оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету. (ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України).