Магістерська робота

ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ  Загальні положення Підготовка та захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів, який надає право  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  «Магістр». Робота представляє  собою самостійне  завершене  наукове  дослідження,  виконане  під  керівництвом професора чи доцента кафедри. Магістерська  робота  за  структурою,  логікою  та  методологією  досліджень  є подібною  до  кандидатською  дисертації,  відрізняючись  від  останньої ...

Магістерська підготовка

На кафедрі здійснюєтся підготовка магістрів  спеціальності 187  "Деревообробні та меблеві технології" за ОПП "Технології деревообробки" та "Технології виробів з деревини". Освітньо-професійна програма "Технології виробів з деревини" Програма навчання передбачає: ознайомлення зі світовими тенденціями розвитку деревообробного виробництва; набуття практичних навичок з розробки та  удосконалення ресурсоощадних технологічних процесів виготовлення, обґрунтування конструктивних рішення у...

Підготовка “Доктора філософії”

На кафедрі здійснюєтся підготовка "Доктора філософі"ї   спеціальності 187  "Деревообробні та меблеві технології". ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ "Доктора філософії" Порядок проведення фахових випробувань для здобуття ступеня "Доктор філософії" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр або Спеціаліст" визначається “Положенням про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем“, яке...