Матеріали вступних лекцій

Папка з вступними лекціями дисциплін, що читаються на кафедрі. Вміст папки можна переглянути за посиланням: https://drive.google.com/a/nltu.lviv.ua/folderview?id=0B2xanR3lz_p-V1FJQTBWVjNyeW8&usp=sharing

Технологія меблевого виробництва (для спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»)

Загальна інформація про дисципліну Дисципліна «Технологія меблевого виробництва» читається для студентів-бакалаврів за напрямом підготовки 6.03060104 «Менеджмент зовнішньо економічної діяльності» та 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування»  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Мета – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної...

Основи механічного оброблення заготовок з деревини (для спеціальності«Хімічна технологія»)

Загальна інформація про дисципліну Дисципліна «Основи механічного оброблення заготовок з деревини» читається для бакалаврів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Мета – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки бакалавра та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих...

Технологічна підготовка виробництв

Дисципліна «Технологічна підготовка виробництва» читається для магістрів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізацій "Технології виробів з деревини"  та "Технології деревообробки" Мета вивчення дисципліни – єпоглиблення бакалаврами професійних знань, які вони отримали під час вивчення дисциплін спеціального циклу та оволодівання навиками практичної і творчої діяльності для вирішення організаційних проблем з...

Матеріалознавство для спеціальності 187

«Матеріалознавство» Галузь знань: 18 «Виробництво та технології» Спеціальність: 187 «Деревообробні та меблеві технології» Освітній рівень: «Бакалавр» Мета дисципліни – вивчення, аналіз та використання основних і допоміжних матеріалів деревообробного та меблевого виробництв. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основи і характеристики, види і властивості лісоматеріалів, деревинних композитних матеріалів, личкувальних матеріалів,...

Склеювання та опорядження деревини екологічно безпечними матеріалами

Курс "Склеювання та опорядження деревини екологічно безпечними матеріалами" читається для магістрів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології",  спеціалізації  "Технології деревообробки".. Мета вивчення дисципліни – вивчення клейових матеріалів та плівкоутворюючих речовин і технологічних процесів з зменшеним вмістом викидів шкідливих речовин за рахунок заміни екологічно неповноцінних клейових і лакофарбових матеріалів на повноцінні...

Основи технології меблевих виробів (спеціальність “Хімічна технологія”)

Загальна інформація про дисципліну    Курс "Основи технолоії меблевих виробів"читається для студентів третього курсу повної форми навчання і першого курсу скороченої форми навчанняспеціальності «Хімічна технологія».    Метою дисципліни є забезпечення професійної підготовки бакалаврів спеціальності «Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини» у галузі вивчення основних напрямків використання продукції хіміко-механічної переробки деревини,...

Нові технології у формоутворенні (спеціальності «Дизайн»)

Дисципліна «Нові технології у формоутворенні» читається для студентів для студентів спеціальності «Дизайн» Мета курсу - є професійна підготовка дизайнера з меблів в галузі меблевого виробництва з питань проектування нових виробів, вивчення сучасних процесів проектування виробів на основі раціонального і комплексного використання лісосировинних ресурсів з застосуванням найсучасніших технологічних процесів і обладнання,...

Управління персоналом

Дисципліна "Управління персоналом" читається для для студентів спеціальностей 05180101 «Технології деревообробки» та 05180102 «Технології виробів з деревини» Метою вивчення дисципліни є професійна підготовка магістра з напряму підготовки: 7.05180101 – „Технологія деревообробки ” в галузі виробництва виробів з деревини. Дисципліна "Управління персоналом" вивчається студентами після засвоєння матеріалу з спеціальних дисциплін. Мета...

Практичні основи столярних та меблевих виробництв

Дисципліна "Практичні основи столярних та меблевих виробництв " є однією із перших предметів в процесі підготовки студентів технологів в університеті, який читається протягом двох семестрів. "Практичні основи столярних та меблевих виробництві " є важливою частиною підготовки першокурсників для набуття навиків висококваліфікованих спеціалістів-інженерів. Основна мета курсу у відповідності до програми є...