Обладнання та процеси опорядження деревини і деревних матеріалів

Загальна інформація про дисципліну

Курс “Обладнання та процеси опорядження деревини і деревних матеріалів читається для бакалаврів 4 курсу технологічного факультету напрямку підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології “.
Метою дисципліни є професійна підготовка бакалаврів нарямку підготовки “дереооброблювальні технології” до виконання робіт з розроблення та реалізації процесів створення на поверхні деревини захисно-декоративних покриттів з лакофарбових, плівкових і листових опоряджувальних матеріалів за допомогою відповідного технологічного обладнання.
Завданнями курсує формування у студентів:

 • знань про основні властивості сучасних опоряджувальних матеріалів (лакофарбових, плівкових, порошкових); класифікацію основних видів комбінованих захисно-декоративних покриттів та вимоги, що ставляться до них;
 • знань про перспективні напрямки розвитку техніки і технології опорядження, основні вимоги умов охорони праці, довкілля у цехах, дільницях опорядження;
 • вміння підібрати оптимальний варіант виду опоряджувальних матеріалів та розрахувати їх кількість, необхідну для формування захисно-декоративного покриття у відповідності з його цільовим призначенням;
 • вміння вибрати та оптимізувати режимні параметри процесу опорядження виробів з деревини та деревних матеріалів;
 • вміння установити вид, визначити необхідну кількість і відсоток завантаження обладнання, що використовується у процесі опорядження;
 • вміння вести контроль за дотриманням технологічної дисципліни, екологічних вимог і безпеки праці у виробничих умовах формування зазисно-декоративних покриттів.
Програма лекційного матеріалу з дисципліни “Обладнання та процеси опорядження деревини і деревних матеріалів”

 • Тема 1. Призначення і властивості захисно-декоративних покриттів. Опорядження деревини і деревних матеріалів та її місце на деревообробних підприємствах. Предмет курсу та його місце серед технологічних дисциплін. Порядок вивчення. Види комбінованих захисно-декоративних покриттів та основних матеріалів для їх створення. Захисні та декоративні властивості покриттів.
 • Тема 2. Допоміжні компоненти опоряджувальних матеріалів. Фарбуючі речовини, наповнювачі, розчинники, розріджувачі, пластифікатори, цільові добавки. Роль допоміжних компонентів у робочих сумішах опоряджувальних матеріалів та процесах формування захисно-декоративних покриттів. Токсичність пожежо- вибухово небезпечність
 • Тема 3. Плівкоутворювачі і опоряджувальні матеріали на їх основі. Основні вимоги до плівкоутворювачів для деревних опоряджувальних матеріалів. Класифікація плівкоутворювачів та властивості захисно-декоративних покриттів. Опоряджувальні матеріали на основі природних смол: шелаку, сандараку, копалин, каніфолі, висихаючих масел, глютину, казеїну, нітратів целюлози. Опоряджувальні матеріали на основі термопластичних синтетичних смол: полівінілхлоридних, полівінілацетатних, полістирольних, акрилових. Опоряджувальні матеріали на основі термореактивних синтетичних смол: фенолформальдегидних, сичевинні- і меламіноформальдегидних, алкідних, ненасичених поліефірних, епоксидних, поліуретанових. Позначення лакофарбових і листових матеріалів.
 • Тема 4. Експлуатаційні властивості деревних підкладок та захисно-декоративних покриттів. Шорсткість, твердість, блиск, гігроскопічність, світлодеструкція, колір деревних підкладок. Вимоги до захисних і декоративних функцій полімерних покриттів (плівок) на деревних підкладках. Волого-газо-світло проникненість покриттів. Залежність захисних властивостей полімерних покриттів від умов експлуатації виробів. Декоративні функції полімерних покриттів: оптичні, фактура поверхні, товщина. Механічні властивості полімерних покриттів: твердість, еластичність, адгезія до деревної підкладки, внутрішні напруження, явища релаксації.
 • Тема 5. Нанесення лакофарбових та плівкових матеріалів на деревні підкладки Класифікація методів нанесення лакофарбових та плівкових опоряджувальних матеріалів. Нанесення рідких матеріалів розпилюванням: пневматичним, механічним, у полі струму високої напруги. Технологічне обладнання для нанесення розпилюванням. Фактори, що впливають на якість розпилювання. Переваги та недоліки нанесення полімерних покриттів розпилюванням, область застосування. Нанесення лакофарбових матеріалів обливанням: на лаконаливних машинах і струменевим засобом. Лакообливні машини їх конструкція, область використання, режимні параметри. Нанесення лакофарбових матеріалів плоским струменем, модифікація струменевого обливання, обладнання, режими. Валковий метод нанесення високов’язких (пастоподібних) опоряджувальних матеріалів та технологічне обладнання. Область використання, режими. Спеціалізовані методи нанесення лакофарбових матеріалів: занурюванням, протягуванням, у барабанах, що обертаються, аерографією, аквіграфією, декалькоманією. Технологічне обладнання, область використання, режими. Нанесення плівкових і порошкових опоряджувальних матеріалів. Ламінування, каширування. Технологічне обладнання, область використання, режимні параметри. Переваги та недоліки порошкового та плівкового опорядження.
 • Тема 6. Сушіння (твердіння) лакофарбових покриттів на деревних підкладках. Сушіння покриттів із лакофарбових матеріалів на основі термопластичних полімерів (випаровування летких речовин). Механізм процесу висихання, режимні параметри, технологічне обладнання, область застосування. Твердіння покриттів із лакофарбових матеріалів на основі термореактивних полімерів (протікання хімічних реакцій). Механізм процесу твердіння, режимні параметри, технологічне обладнання Особливості процесу перетворення полімерних плівок з рідкого у твердий стан за рахунок одночасного випаровування летких речовин і протікання хімічних реакцій. Механізм процесу, режимні параметри, технологічне обладнання. Методи інтенсифікації процесів сушіння (твердіння) захисно-декоративних покриттів на деревних підкладках: конвективний, терморадіаційний, фотохімічний, радіаційно-хімічний. Теоретичне обгрунтування методів, режимні параметри, технологічне обладнання. Переваги і недоліки кожного методу інтенсифікації процесу плівкоутворення, область використання, перспективи реалізації у промисловості.
 • Тема 7. Облагороджування поверхні лакофарбових покриттів на деревних підкладках. Структури поверхні захисно-декоративних покриттів на деревних підкладках. Види нерівностей поверхні покриттів та їх природа. Засоби вирівнювання поверхні покриттів шліфуванням, розрівнюванням, поліруванням з ціллю отримання дзеркального блиску поверхні. Методи оброблення поверхні покриття для забезпечення матуючого ефекту. Особливості виконання операцій облагороджування, режимні параметри, технологічне обладнання, область використання.
 • Тема 8. Організація робочих місць для виконання технологічних операцій у процесах опорядження деревних підкладок. Організація робочих місць при виконанні технологічних операцій формування захисно-декоративного покриття на позиційному технологічному обладнанні призначеному для нанесення, технологічних витримок, сушіння (твердіння), облагороджування, контролю якості покриттів. Організація робочих місць при виконанні технологічних операцій формування покриття на технологічному обладнанні прохідного типу за принципом безперервного потоку у вигляді поточно-механізованих ліній опорядження. Механізація та автоматизація процесів опорядження. Автоматизовані та напівавтоматизовані лінії з використанням робототехніки. Основні принципи автоматизації процесів опорядження. Розрахунок продуктивності технологічного обладнання, визначення питомих витрат лакофарбових матеріалів. Організація та обладнання лабораторій в цехах опорядження.
 • Тема 9. Охорона праці і захист довкілля. Токсичність пожежо- і вибухонебезпечність матеріалів. Вимоги техніки безпеки до приміщень цехів опорядження і технологічного обладнання, що установлюється в них. Вимоги техніки безпеки до технологічних процесів опорядження. Виготовлення робочих сумішей лакофарбових матеріалів. Нанесення, сушіння (твердіння), облагородження захисно-декоративних покриттів, транспортування, складування сировини та матеріалів. Захист довкілля, засоби і обладнання для очищення (регенерації) шкідливих викидів.
Програма для виконання лабораторних занять з дисципліни “Обладнання та процеси опорядження деревини і деревних матеріалів”

 • Загальні відомості з лабораторного практикуму. Правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт.
 • Визначення товщини прозорих і непрозорих захисно-декоративних покриттів
 • Визначення твердості і еластичності захисно-декоративних покриттів
 • Визначення блиску (матовості) захисно-декоративних покриттів
 • Установлення категорії якості захисно-декоративних покриттів та їх позначення
 • Визначення зносостойкості захисно-декоративних покриттів
 • Визначення термо-волого-світлостойкості захисно-декоративних покриттів
 • Випробовування розчинників, розріджувачів
 • Визначення кольору, в’язкості, сухого залишку лакофарбових матеріалів.
 • Визначення коефіцієнта рефракції лакофарбових матеріалів
 • Визначення покривної здатності лакофарбових матеріалів
 • Екскурсія в цех опорядження на галузеве промислове виробництво
Навчально-методичне забезпечення курсу:

Основна та допоміжна література

 • М. Савенець. технологія захисно-декоративних покриттів деревини і деревних матеріалів. Львів.; УкрДЛТУ. 2005.-264 с.
 • Савенець М.І., Яремчук Л.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Технологія захисно-декоративних покриттів деревини і деревних матеріалів”. Львів.; УкрДЛТУ. 1999. – 96 с.
 • Савенець М.І. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Теоретичні основи технології захисно-декоративних покриттів деревини і деревних матеріалів”. Львів.; УкрДЛТУ. 2001.-28 с.
 • Буглай Б.М. Технология отделки древесины. М., Лесная пром-сть, 1973.
 • Бухтияров В.П. Оборудование для отделки изделий из древесины. М., Лесная пром-сть, 1978.
 • Зигельбом С.Н., Петров П.В. Отделочные и монтажные работы в производстве мебели. М., Лесная пром-сть, 1989. – 275 с.
 • Прудников П.Г. и др. Справочник по отделке мебели. Киев. «Техника», 1982. – 255 с.
 • Яремчук Л.А. Розрахунок норм витрат лакофарбових матеріалів у процесах опорядження меблів (методичні вказівки).Львів.; УкрДЛТУ. 1997. –25 с.
 • Яремчук Л.А., Кшивецький Б.Я. Лабораторний практикум з дисципліни “Опорядження спеціальних виробів з деревини”. Львів. УкрДЛТУ. 2001.

Питання до модулів та іспитів


 • Питання до іспиту “Обладнання та процеси опорядження деревини і деревних матеріалів”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.