Вступ на програми бакалаврату (на базі повної середньої освіти) в НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Для навчання на спеціальності 187 за освітньою програмою “Деревообробні та меблеві технології” студенти можуть вибрати три професійні спеціалізації

Навчання для здобуття ступеня бакалавра (перший рівень освіти) триває 3 роки 8 місяців (8 семестрів) за денною або заочною формами навчання.

Випускники технікумів та училиш, що мають диплом молодшого бакалавра можуть продовжити навчання на скороченою процедурою

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі.