Вступна програма магістратури

Вступ на програми магістратури

В НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Навчання для здобуття ступеня магістра  (другий рівень освіти) триває 1 рік 4 місяці (3 семестри) за денною або заочною формами навчання. Випускники отримують диплом державного зразка і можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 ННІ Деревообробних та комп`ютерних техногій і дизайну пропонує такі освітні програмиі для магістратури:

Спеціальність  187   “Деревообробні та меблеві технології”  :

  • “Технології виробів з деревини”
  • “Технології деревообробки”.

На програми магістратури можна вступити, маючи диплом бакалавра незалежно від спеціальності

Повний перелік  освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (магістр, бакалавр) див на сайті університету (nltu.edu.ua).и документи з 02.07.2018 до

ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР

Порядок проведення фахових випробувань для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” визначається “Положенням про фахове вступне випробування для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра“, яке оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету. (ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного лісотехнічного університету України).

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Ви маєте змогу подати документи з 02.07.2018 до 29.09.2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.