Деревообробні та меблеві технології. Буклет про спеціалізацію

Освітньо-професійні програми (спеціалізації)  "ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ" спеціальність 187, галузь знань 18 "Виробництво та технології"    Випускники-бакалаври спеціалізації «Деревообробні та меблеві технології» можуть працювати на  деревообробних та меблевих підприємствах на інженерних посадах, як у  цехах, так і у технологічних та конструкторських бюро. Широкий спектр отриманих  знань та навичок, здобутих  впродовж навчання,...

Освітні програми спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології

Спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології Випускники спеціальності є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини. Спеціалізації крім базової "технологічної" освіти додатково дозволяють отримати поглиблені знання з фахових дисциплін вибіркових предметів та набути практичного досвіду з...

Вступна програма магістратури

Вступ на програми магістратури В НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Навчання для здобуття ступеня магістра  (другий рівень освіти) триває 1 рік 4 місяці (3 семестри) за денною або заочною формами навчання. Випускники отримують диплом державного зразка і можуть продовжити навчання в аспірантурі.  ННІ Деревообробних...

Вступна програма бакалаврату

Вступ на програми бакалаврату (на базі повної середньої освіти) в НЛТУ України освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Для навчання на  спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології" студенти  можуть вибрати три освітні програми  Деревообробні та меблеві технології Профіль програми "Д/о та меблеві технології" Опис програми...

Вступ на скорочений термін бакалаврату

Вступ на програми бакалаврату (за скороченим терміном) У 2018 році ННІ ДТД проводить набір на бакалаврат зі скороченим терміном навчання: Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології".  Навчання для здобуття ступеня бакалавра (перший рівень освіти)  за скороченим терміном навчання на бакалавраті триває 1 р. 10 міс. Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі.