Бакалаврат. Профіль спеціалізації “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей””

1. Навчальна бакалаврська програма  “Інноваційні стартапи д/о та меблевої галузей”  (спеціальність 187)

У рамках навчання  студенти отримуватимуть знання та практичні навички як з класичних, так й з інноваційних курсів з технології, дизайну, економіки, маркетингу, бізнес планування, теорії та практики реклами, інтернет-комунікацій та ін.

У навчальному плані підготовки майбутніх фахівців за даною спеціалізацією передбачено також активну участь успішних представників деревообробного та меблевого бізнесу. Вони ділитимуться своїми секретами успіху та цінним досвідом, навчатимуть як уникнути помилок і як стати успішним підприємцем.

2. Завдання  навчального процесу  полягає в тому, щоб:

  1. Сприяти і просувати сучасні знання в галузі технологій деревини, технології виробництва меблів, дерев’яних конструкцій та дизайну меблів.
  2. Надати студентам технологічні, економічні та супільні вміння для забезпечення саморозвитку  та професійної кар’єри.
  3. Сприяти розвиткові знань та інноваційного мислення  через охоплення навчанням різних галузей знань.
  4. Підготовку висококваліфікованих, сучасних та самодостатніх фахівців.

3. Опис випускника.

Після проходження курсу неавчання випускники , окрім набуття класичних технологічних вмінь зі створення меблевих виробів та виробів з деревини набуватимуть:

  • навичок ведення підприємницької діяльності;
  • знання т а уміння  зі створення малого підприємства;
  • уміння проектувати, виготовляти  і успішно реалізовуватиме інноваційні вироби, зокрема  у царині меблевого виробництва та деревооброблення.