Бакалаврат. Профіль програми “Д/о та меблеві технології”

1. Навчальна бакалаврська програма  "Деревообробні та меблеві технології"  (спеціальність 187) пов’язана з проектуванням, виробництвом, експлуатацією та утилізацією продукції деревообробної та меблевої галузей, розв’язанням складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у деревообробному та меблевому виробництвах, що передбачає застосування теорій, знань та практичних навичок, методів та прийомів технологій та виробництв, надає знання...

Бакалаврат. Освітня програма “Д/о та меблеві технології”

Загальний опис програми Перший рік навчання Другий рік навчання Третій рік навчання Четвертий рік навчання Загальний опис програми Навчальна програма “Деревообробні та меблеві технології“ Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень Галузь знань – 18 Виробництво та технології Спеціальність – 187 Деревообробні та меблеві технології Академічні права випускників – Мають...

Бакалаврат. Опис програми “Д/о та меблеві технології”

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень Ступінь вищої освіти – Бакалавр Галузь знань – 18 Виробництво та технології Спеціальність – 187 Деревообробні та меблеві технології Обмеження щодо форм навчання – Відсутні Освітня кваліфікація...

Бакалаврат. Опис програми “Інноваційні стартапи”

Загальна характеристика ОПП "Інноваційні стартапи д/о та меблевої промисловості І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА Загальна характеристика ОПП "Інноваційні стартапи д/о та меблевої промисловості Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень Ступінь вищої освіти – Бакалавр Галузь знань – 18 Виробництво та технології Спеціальність – 187...

Бакалаврат. Профіль програми “Інноваційні стартапи”

1. Навчальна бакалаврська програма  "Інноваційні стартапи д/о та меблевої галузей"  (спеціальність 187)У рамках навчання  студенти отримуватимуть знання та практичні навички як з класичних, так й з інноваційних курсів з технології, дизайну, економіки, маркетингу, бізнес планування, теорії та практики реклами, інтернет-комунікацій та ін.У навчальному плані підготовки майбутніх фахівців за даною спеціалізацією...

Бакалаврат. Освітня програма “Інноваційні стартапи “

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОГРАМИ Перший рік навчання Другий рік навчання Третій рік навчання Четвертий рік навчання ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОГРАМИ Освітньо-професійна програма “Інноваційні стартапи д/о та меблевої галузей”Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівеньГалузь знань – 18 Виробництво та технологіїСпеціальність – 187 Деревообробні та меблеві технологіїАкадемічні права випускників – Мають право продовжити...

“Бакалаврська підготовка”

187  "Деревообробні та меблеві технології" Випускники-бакалаври спеціальності є фахівцями з технології лісопиляльного, стругального, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, дерев'яного домобудування, проектування технологічних процесів деревооброблення та конструювання виробів з деревини. Термін навчання для освітньо рівня «Бакалавр»: на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст –...