Реставрація меблевих виробів

Загальна інформація про дисципліну


Дисципліна «Реставрація меблевих виробів» читається для студентів-спеціалістів спеціальності 7.05180102 «Технологія виробів з деревини»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета – закріпити теоретичні знання із загально інженерних і спеціальних фахових предметів навчального плану підготовки спеціаліста та оволодіти навиками самостійної практичної діяльності для творчого вирішення виробничих завдань на основі світових досягнень науки та техніки на рівні вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.

Суть дисципліни – дати знання про основні принципи класифікації i правила реставрації меблевих виробів з деревини, матеріали, методи розрахунку матеріалів, структуру технологічних процесів, завантаженість обладнання i якість продукції, організацію поточного виробництва, типові та прогресивні технологічні процеси, автоматизацію систем проектування та управління виробництвом.

Завдання дисципліни – підготовити студента-спеціаліста для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської і дослідницької діяльності в області науки та виробництва, для створення і впровадження ними нових деревооброблювальних технологій у виробничі процеси.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

а) знати:

 • класифікацію виробів з деревини та основні вимоги до них;
 • особливості стилів та періодів у розвитку форм виробів з деревини;
 • матеріали для виготовлення виробів з деревини;
 • конструктивні схеми виробів з деревини;
 • з’єднання деталей виробів з деревини, їх конструктивні особливості;
 • структуру технологічного процесу виготовлення та реставрації виробів з деревини;
 • типові технологічні процеси виготовлення та реставрації виробів з деревини;
 • основні операції та обладнання при реставрації виробів з деревини;
 • правила техніки безпеки під час роботи в деревообробних цехах.

б) вміти:

 • проводити розрахунок основних конструктивних елементів меблевих виробів
 • виконувати графічну побудову меблевих виробів на комп’ютері;
 • складати технологічні карти з реставрації меблевих виробів;
 • визначати кількість матеріалів при реставрації меблевих виробів;
 • підбирати обладнання та інструменти для виконання технологічних операцій;
 • розраховувати кількість обладнання та ручного електрифікованого інструменту в цеху згідно технологічного процесу;
 • організовувати планування дільниць з реставрації меблевих виробів;
 • підбирати технологічне обладнання та устаткування;
 • здійснювати порівняльний аналіз техпроцесів за видом продукції;
 • користуватися потрібною довідковою літературою та електронними ресурсами доступу.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Особливості реставрації меблевих виробів

ТЕМА 1. Перспективи розвитку меблевої промисловості та використання зношених меблевих виробів. Структура організації реставрації меблів. Роль лісів для довкілля та здоров’я людини.

ТЕМА 2. Матеріали для виготовлення та реставрації меблів. Класифікація матеріалів, їх переваги та недоліки. Використання сучасних екологічно чистих матеріалів для реставрації меблів.

ТЕМА 3. Ручні та електрифіковані інструменти для реставрації меблів, їх класифікація та характеристика.

ТЕМА 4. Основи взаємозамінності, система допусків та посадок при реставрації меблів.

 

Структура та організація реставрації меблевих виробів

ТЕМА 5. Структура технологічного процесу реставрації меблевих виробів.

ТЕМА 6. Класифікація дефектів меблевих виробів, причини їх виникнення. Види реставраційних робіт. Проблеми використання відходів при реставрації меблевих виробів.

ТЕМА 7. Організація реставрації корпусних, ґратчастих та м’яких меблів. Використання сучасних клейових та опоряджувальних матеріалів за ступенем безпечності та їх вплив на довкілля.

ТЕМА 8. Організація реставрації лакофарбових покриттів. Підготовка виробництва з реставрації меблевих виробів.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Методичні вказівки :

 1. Артемчук В.В., Заяць І.М. „Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню. Проектування технологічного процесу.” Львів. 1990 р.
 2. Артемчук В.В., Заяць І.М. “Методичний посібник по курсовому і дипломному проектуванню. Вказівки по розрахунку норм витрат матеріалів у виробництві виробів з деревини.” Львів. 1990 р.
 3. BLUM “Каталог меблевої фурнітури”
 4. HÄFELE “Техника фурнитуры для мебели”
 5. TOMEK “Меблева фурнітура”
 6. SEVROLL “Инструкция монтажа”
 7. GROSMAN “Инструкция по сборке”

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Куликов И.В. Технология изготовления и ремонта мебели по заказам населения М.Лесная промышленность.1982р.с.382.
 2. Заяць І.М. Технологія виробів з деревини .Львів 1999р.с.220.
 3. Енцеклопедия работ по дереву. Москва. АТС-Астрель. с.319.
 4. Буглай Б.М. Технология изделий из древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.
 5. Войтович І.Г. Основи технології меблів та виробів з деревини: навч. посібн. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 224 с.
 6. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.
 7. Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. Деревинознавство: навч. посібн. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
 8. Гайда С.В.Матеріали для виготовлення виробів з деревини: навч. пос. – Л.: “ВМС”, 2000. – 160 с.
 9. Гайда С.В.Раціональне конструювання виробів з деревини: навч.-мет. пос. – Л.: “ВМС”, 2001.- 93 с.
 10. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – Ч.1. – 387 с.
 11. Дячун 3.Й. Конструювання меблів: Гратчасті та м’які вироби: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2011. – Ч.2. –482 с.
 12. Дячун 3. Й. Основи взаємозамінюваності конструювання меблів. – Львів: Афіша, 2002 – 134 с
 13. Костриков П.В. Производство гнутоклееной мебели. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 221 с.
 14. Тарасенко В.М. Конструирование и произв. плетеной мебели. М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 220 с
 15. Шостак В.В., Григор’єв А.С., Савчук Я.І., Пишник І.М. Деревообробні верстати загального призначення: підручник. – К.: Знання, 2007. – 279 с.
 16. Шостак В.В., Савчук Я.І., Ковальчук Г.М., Озимок Ю.І., Савич М.М. Основи розрахунку та конструкції деревообробного обладнання: підручник. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2012. – 392 с.

 

Допоміжна

 1. Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Фоліант., 2010. – 260 с.
 2. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.
 3. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.
 4. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.
 5. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.
 6. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. ACIMALL: Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інструменту // The Italian Manufacturers Association Woodworking Machinery and Tool  www.acimall.com
 2. VDMA-FV HOLZ: Некомерційне об’єднання, що представляє інтереси галузевих верстатобудівних підприємств Німеччини на загальнофедеральному і на міжнародному рівні // Non-profit association that represents the interests of the industrial machine tool enterprises in Germany at the federal and international level. www.wood.vdma.org infoholz@vdma.org
 3. AFEMMA: Асоціація виробників деревообробного обладнання, інструменту і виробів з деревини Іспанії // Spanish Association of Woodworking Machinery, Tools. Equipment and Products Manufacturers. https://www.afemma.com.
 4. DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. www.derevo.info.
 5. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Науково-технічний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua .