Візуалізація технологічної інформації

Загальна інформація про дисципліну

Курс “Візуалізація технологічної інформації “ читається для магістрів  ННІ ДТД спеціальності187 “Деревообробні та меблеві технології”,  спеціалізації “Технології виробів з деревини”.

Метою дисципліни є формування у студентів вміння та навиків представляти виконувані ними завдання, проекти, програми у вигляді публічного виступу (презентації) з використання сучасних технічних засобів та методів подачі інформації.

Завданнями курсу є формування у студентів:

 • вміння визначити доцільність та необхідність проведення виступу (презентації) з заданої тематики;
 • вміння провести підготовку та обробку наявної технологічної інформації;
 • вміння розробити сценарій, структуру та макет презентації;
 • вміння вибрати технічні засоби та програмне забезпечення;
 • вміння працювати з числовою та текстовою інформацією, графічними елементами та відеоматеріалами;
 • вміння організувати та провести виступ (презентацію).

Програма лекційного матеріалу з дисципліни “Візуалізація технологічної інформації”

 • Предмет та завдання курсу. Основні поняття та терміни. Сфери застосування. Проблеми, рішення, переваги, недоліки.
 • Технологія підготовки презентації. Розробка сценарію та макету. Склад презентації. Етапи підготовки.
 • Технічні засоби та програмне забезпечення візуалізації для проведення презентацій.
 • Візуалізація текстової та числової інформація. Програмне забезпечення для обробки інформації та її представлення.
 • Використання графічних елементів, відео елементи та комп’ютерна анімація..
 • Компонування та дизайн презентації. Невербальні компоненти презентації. Поведінка під час виступу. Мова та голос. Висновки з курсу.

Програма для виконання лабораторних занять з дисципліни “Візуалізація технологічної інформації”

 • Створення та представлення презентації засобами Power.
 • Візуалізація технологічних даних у середовищі Excel.
 • Застосування інструментів Пакету Аналізу (пр. Excel) для обробки технологічної інформації.
 • Використання програми SPSS для візуалізації інформації.
 • Графічне представлення даних та їх обробка з використанням програми Origin.
 • Робота з програмами графічної візуалізації даних за індивідуальними завданнями.

Навчально-методичне забезпечення курсу:


 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


 

Робочі програми та плани


 • Робочий план з дисципліни “Візуалізація технологічної інформації” спеціальність 8.05180102 – “Технологія виробів з деревини”, освітньо-кваліфікаційний рівень – “магістр”

 

Лекційні матеріали


Питання до модулього контролю


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.