Технологія виробів з деревини

Технологія виробів з деревини

Загальна інформація про дисципліну


Курс “Технологія виробів з деревини” читається для студентів 3 курсу ННІ ДКТД  спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”

Метою курсу є виклад основ розрахунку матеріалів та технології їх виробництва при підготовці бакалавра спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”.

Основною задачею дисципліни є

 • вивчення способів, правил і прийомів управління процесами
 • формування необхідних властивостей виробів з деревини і деревинних матеріалів при їх виробництві з раціональним використанням сировини і матеріалів
 • забезпечення високої продуктивності
 • дотримання правил безпечної роботи і охорони навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти правила розрахунку необхідної кількості матеріалів при виготовленні виробів з деревини;
 • засвоїти систему правил, методів та прийомів, які забезпечують перетворення сировини в готову продукцію, що забезпечують раціональне її використання, високу продуктивність праці та якість продукції;
 • вміти розробляти технологічний процес виготовлення продукції;
 • прогнозувати можливі перспективні напрямки розвитку галузі. Задачами проведення лекцій є:
 • вивчення правил, прийомів та методів формування необхідних властивостей виробів при виробництві виробів з деревини;
 • забезпечення технологічності і техніко-економічних показників виготовлюваних виробів;
 • забезпечення точності та високої якості виготовлення продукції з економним використанням сировини і матеріалів;
 • дотримання умов безпечної праці та охорони навколишнього середовища.

В результаті слухання лекцій студент повинен:

 • знати методологію раціонального розрахунку сировини і матеріалів, трудових та енергетичних ресурсів;
 • вміти скласти технологію виробництва продукції і виконати роботи, які передбачені підготовкою виробництва;
 • підібрати відповідне сучасне обладнання для виготовлення тієї чи іншої операції. Метою практичних занять є розробка технічної документації при виготовленні виробів з деревини, методика розрахунку норм витрат основних і допоміжних матеріалів, складання технологічних карт виготовлення виробів, розрахунок норм часу на виконання операцій і кількості обладнання з аналізом його завантаження, розрахунок виробничої площі цеху та планування розміщення технологічного обладнання проектованого цеху. В результаті проходження занять студент повинен:
 • вміти скласти на виготовлювальний виріб специфікацію;
 • знати методику розрахунку норм витрат сировини, основних і допоміжних матеріалів на виріб, визначити норми часу на виконання операцій, розрахувати кількість необхідного обладнання та виконання програми і зробити аналіз його завантаження;
 • розрахувати виробничу площу цеху та запропонувати планіровку обладнання на тій чи іншій дільниці технологічного процесу. вміти скласти на виготовлювальний виріб специфікацію.

 

Навчально-методичне забезпечення курсу:


Войтович І.Г. Відеокурс лекцій “Технологія виробів з деревини

Вступ

Лекція “Завдання курсу ТВД“. https://youtu.be/zxrqTnFsZB0 (MPEG Video File,  0.9 Gb, 21 хв)

.Лекція “Історія деревооброблення“. https://youtu.be/FyLgVXM7pGU (MPEG Video File,  1.3 Gb, 27 хв)

 Лекція “Стан  та перспективи деревооброброблення в Україні“.  https://youtu.be/yLYMKFPzzU4 (MPEG Video File,  3.1 Gb, 1 год 07 хв)

Розділ 1. “Передумови виробнцтва”

Лекція “Сировина та матеріали для виготовлення виробів з деревини“.  (MPEG Video File,  https://youtu.be/gXmIUv-dRyc 28 хв 35 с)

Лекція.  “Методика розрахунку основних та допоміжних матеріалів“. https://youtu.be/g4YHlEulPtc . (MPEG Video File, 16 хв 37 с)

Лекція  “Баланс відходів“.  https://youtu.be/DxKbbvsqpnY  (MPEG Video File, 13 хв 04 с)

Лекція  “Основи взаємозамінності”. Частина 1https://youtu.be/-QWE2FTjkTU (MPEG Video File,  2.43 Gb, .13 хв 42 с)

Лекція  “Основи взаємозамінності”. Частина 2https://youtu.be/kh5qMJFw5nU (MPEG Video File,  2.43 Gb, 1 год.16 хв)

Лекція “Припуски, їх види та порядок розрахунку“. https://youtu.be/s6yQFdAPxlw (MPEG Video File,  08 хв 41с)

Лекція “Шорсткість поверхні та її забезпечення”  https://youtu.be/LIVZnZfm3Xc (MPEG Video File,  1 год.05 хв 20с)

Лекція “Шорсткість поверхні та її забезпечення“. Доповнення https:/youtu.be/pWARoz4A210 (MPEG Video File,  03 хв 51с)

Лекція “Структура виробничого процесу“. Частина 1.” https://youtu.be/oeCpuYNLOfo   (MPEG Video File,  15 хв 24с)

Лекція “Структура виробничого процесу“. Частина 2. “Етапи техпроцесуhttps://youtu.be/68G0FUHv9dU (MPEG Video File,  33 хв 30с)

  Розділ 2. Етапи технологічного процесу

Лекція “Розкрій у виробництві виробів з деревини“. https://youtu.be/y9WmCAdrT9c (MPEG Video File,  45 хв 47с)

Виготовлення криволінійних заготовок

Лекція “Надання чистовим заготовкам криволінійної форми. Частина 1“.
https://youtu.be/z2NNNi9Khec. (MPEG Video File,  42:51)

Лекція “Надання чистовим заготовкам криволінійної форми. Частина 2“.
https://youtu.be/z2NNNi9Khec. (MPEG Video File,  42:51)

Лекція “Надання чистовим заготовкам криволінійної форми. Частина 3”.
https://youtu.be/z2NNNi9Khec. (MPEG Video File,  42:51)

Розділ 5. Склеювання та личкування

Лекція “Склеювання та личкування“. Частина 1.
https://youtu.be/6yx17QIEXAY (MPEG Video File,  22:55)

Лекція “Склеювання та личкування“. Частина 2.
https://youtu.be/goIkmo8Ccls (MPEG Video File,  38:13)

 

Методичне забезпечення


 Рекомендована література


Базова

1.   Войтович І.Г., Основи технології виробів з деревини. Підручник, Львів, Країна ангелят, 2010,-304с.

2.   Войтович І.Г., Основи технології виробів з деревини. Навчал. посібник. Львів.,Інтелект-Захід, 2004,-272 с.

3.   Заяць І.М. Технологія виробів з деревини, підручник, ІЗМН, – Львів, 1999.-220 с.

4.   Заяць І.М. Технологія виробів з деревини. Навчальний посібник. ІСДО. Київ. 1993-296 с.

Допоміжна

 1. Гончаров Н.А., Башинський В.Ю., Буглай Б.М. Технология изделий из древесины: Учебник. – М.: Лесная пром-сть, 1990. – 528 с.
 2. Москвитин М.И. Физико-химические основы процессов склеивания и прилипания. – М.: Лесная пром-сть, 1964. – 248 с.
 3. Современная технология облицовывания и отделки мебели. – К.: УкрГИПРОмебель, 1990. – 142 с.
 4. Куликов Л.В. Технология изготовления и ремонта мебели по заказам населения: Учебник для вузов.- М.: Легкая индустрия,1974. – 424 с.
 5. Ильинский С.А; Кислый В.В. Технический контроль в дерево-обрабатывающий и мебельной промышленности, – М.: Лесная пром-ость, 1980. – 232 с.
 6. Янсон А.И; Янсон Э.Р. Контроль качества на основе статистических методов в производстве мебели, – М.: Лесная пром-ость, 1978, – 137 с.
 7. ВПКТИМ – Нормативи времени на станочньїе работьі первичной и повторной обработки на отечественное и импортное оборудование. М.: ВПКТИМ.1976. – 127с.
 8. Справочник мебельщика. 3 –е изд. перероб. М.: МГУЛ, 2005.-599с.
  (https://drive.google.com/file/d/1KcdscCxaRpm5G09EKaHnrL5fe3iSaJF0/view?usp=sharing)
 9. Войтович. І.Г. Альбом організації деяких робочих місць, верстатів, ліній і технологічних процесів деревообробних та меблевих цехів. Львів, УкрДЛТУ, 1990.-51 с. (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-XzliNTdnYnNPZ2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-V8Gv7KwirUC2ETb6UVUL_Q)

 

Робочі програми та плани

Загальна інформація про дисципліну


Курс “Технологія виробів з деревини” читається для студентів 3 курсу ННІ ДКТД  спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”

Метою курсу є виклад основ розрахунку матеріалів та технології їх виробництва при підготовці бакалавра спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”.

Основною задачею дисципліни є

 • вивчення способів, правил і прийомів управління процесами
 • формування необхідних властивостей виробів з деревини і деревинних матеріалів при їх виробництві з раціональним використанням сировини і матеріалів
 • забезпечення високої продуктивності
 • дотримання правил безпечної роботи і охорони навколишнього середовища.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти правила розрахунку необхідної кількості матеріалів при виготовленні виробів з деревини;
 • засвоїти систему правил, методів та прийомів, які забезпечують перетворення сировини в готову продукцію, що забезпечують раціональне її використання, високу продуктивність праці та якість продукції;
 • вміти розробляти технологічний процес виготовлення продукції;
 • прогнозувати можливі перспективні напрямки розвитку галузі. Задачами проведення лекцій є:
 • вивчення правил, прийомів та методів формування необхідних властивостей виробів при виробництві виробів з деревини;
 • забезпечення технологічності і техніко-економічних показників виготовлюваних виробів;
 • забезпечення точності та високої якості виготовлення продукції з економним використанням сировини і матеріалів;
 • дотримання умов безпечної праці та охорони навколишнього середовища.

В результаті слухання лекцій студент повинен:

 • знати методологію раціонального розрахунку сировини і матеріалів, трудових та енергетичних ресурсів;
 • вміти скласти технологію виробництва продукції і виконати роботи, які передбачені підготовкою виробництва;
 • підібрати відповідне сучасне обладнання для виготовлення тієї чи іншої операції. Метою практичних занять є розробка технічної документації при виготовленні виробів з деревини, методика розрахунку норм витрат основних і допоміжних матеріалів, складання технологічних карт виготовлення виробів, розрахунок норм часу на виконання операцій і кількості обладнання з аналізом його завантаження, розрахунок виробничої площі цеху та планування розміщення технологічного обладнання проектованого цеху. В результаті проходження занять студент повинен:
 • вміти скласти на виготовлювальний виріб специфікацію;
 • знати методику розрахунку норм витрат сировини, основних і допоміжних матеріалів на виріб, визначити норми часу на виконання операцій, розрахувати кількість необхідного обладнання та виконання програми і зробити аналіз його завантаження;
 • розрахувати виробничу площу цеху та запропонувати планіровку обладнання на тій чи іншій дільниці технологічного процесу. вміти скласти на виготовлювальний виріб специфікацію.

 

Навчально-методичне забезпечення курсу:


Войтович І.Г. Відеокурс лекцій “Технологія виробів з деревини

Вступ

Лекція “Завдання курсу ТВД“. https://youtu.be/zxrqTnFsZB0 (MPEG Video File,  0.9 Gb, 21 хв)

.Лекція “Історія деревооброблення“. https://youtu.be/FyLgVXM7pGU (MPEG Video File,  1.3 Gb, 27 хв)

 Лекція “Стан  та перспективи деревооброброблення в Україні“.  https://youtu.be/yLYMKFPzzU4 (MPEG Video File,  3.1 Gb, 1 год 07 хв)

Розділ 1. “Передумови виробнцтва”

Лекція “Сировина та матеріали для виготовлення виробів з деревини“.  (MPEG Video File,  https://youtu.be/gXmIUv-dRyc 28 хв 35 с)

Лекція.  “Методика розрахунку основних та допоміжних матеріалів“. https://youtu.be/g4YHlEulPtc . (MPEG Video File, 16 хв 37 с)

Лекція  “Баланс відходів“.  https://youtu.be/DxKbbvsqpnY  (MPEG Video File, 13 хв 04 с)

Лекція  “Основи взаємозамінності”. Частина 1https://youtu.be/-QWE2FTjkTU (MPEG Video File,  2.43 Gb, .13 хв 42 с)

Лекція  “Основи взаємозамінності”. Частина 2https://youtu.be/kh5qMJFw5nU (MPEG Video File,  2.43 Gb, 1 год.16 хв)

Лекція “Припуски, їх види та порядок розрахунку“. https://youtu.be/s6yQFdAPxlw (MPEG Video File,  08 хв 41с)

Лекція “Шорсткість поверхні та її забезпечення”  https://youtu.be/LIVZnZfm3Xc (MPEG Video File,  1 год.05 хв 20с)

Лекція “Шорсткість поверхні та її забезпечення“. Доповнення https:/youtu.be/pWARoz4A210 (MPEG Video File,  03 хв 51с)

Лекція “Структура виробничого процесу“. Частина 1.” https://youtu.be/oeCpuYNLOfo   (MPEG Video File,  15 хв 24с)

Лекція “Структура виробничого процесу“. Частина 2. “Етапи техпроцесуhttps://youtu.be/68G0FUHv9dU (MPEG Video File,  33 хв 30с)

  Розділ 2. Етапи технологічного процесу

Лекція “Розкрій у виробництві виробів з деревини“. https://youtu.be/y9WmCAdrT9c (MPEG Video File,  45 хв 47с)

Виготовлення криволінійних заготовок

Лекція “Надання чистовим заготовкам криволінійної форми. Частина 1“.
https://youtu.be/z2NNNi9Khec. (MPEG Video File,  42:51)

Лекція “Надання чистовим заготовкам криволінійної форми. Частина 2“.
https://youtu.be/z2NNNi9Khec. (MPEG Video File,  42:51)

Лекція “Надання чистовим заготовкам криволінійної форми. Частина 3”.
https://youtu.be/z2NNNi9Khec. (MPEG Video File,  42:51)

Розділ 5. Склеювання та личкування

Лекція “Склеювання та личкування“. Частина 1.
https://youtu.be/6yx17QIEXAY (MPEG Video File,  22:55)

Лекція “Склеювання та личкування“. Частина 2.
https://youtu.be/goIkmo8Ccls (MPEG Video File,  38:13)

 

Методичне забезпечення


 Рекомендована література


Базова

1.   Войтович І.Г., Основи технології виробів з деревини. Підручник, Львів, Країна ангелят, 2010,-304с.

2.   Войтович І.Г., Основи технології виробів з деревини. Навчал. посібник. Львів.,Інтелект-Захід, 2004,-272 с.

3.   Заяць І.М. Технологія виробів з деревини, підручник, ІЗМН, – Львів, 1999.-220 с.

4.   Заяць І.М. Технологія виробів з деревини. Навчальний посібник. ІСДО. Київ. 1993-296 с.

Допоміжна

 1. Гончаров Н.А., Башинський В.Ю., Буглай Б.М. Технология изделий из древесины: Учебник. – М.: Лесная пром-сть, 1990. – 528 с.
 2. Москвитин М.И. Физико-химические основы процессов склеивания и прилипания. – М.: Лесная пром-сть, 1964. – 248 с.
 3. Современная технология облицовывания и отделки мебели. – К.: УкрГИПРОмебель, 1990. – 142 с.
 4. Куликов Л.В. Технология изготовления и ремонта мебели по заказам населения: Учебник для вузов.- М.: Легкая индустрия,1974. – 424 с.
 5. Ильинский С.А; Кислый В.В. Технический контроль в дерево-обрабатывающий и мебельной промышленности, – М.: Лесная пром-ость, 1980. – 232 с.
 6. Янсон А.И; Янсон Э.Р. Контроль качества на основе статистических методов в производстве мебели, – М.: Лесная пром-ость, 1978, – 137 с.
 7. ВПКТИМ – Нормативи времени на станочньїе работьі первичной и повторной обработки на отечественное и импортное оборудование. М.: ВПКТИМ.1976. – 127с.
 8. Справочник мебельщика. 3 –е изд. перероб. М.: МГУЛ, 2005.-599с.
  (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-QlZkSXk4ZHNsX00/view?usp=sharing&resourcekey=0-5dAILeSK77SVe1zTWDal3g)
 9. Войтович. І.Г. Альбом організації деяких робочих місць, верстатів, ліній і технологічних процесів деревообробних та меблевих цехів. Львів, УкрДЛТУ, 1990.-51 с. (https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-XzliNTdnYnNPZ2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-V8Gv7KwirUC2ETb6UVUL_Q)

 

Робочі програми та плани

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.