Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення

Загальна інформація про дисципліну

Курс “Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення” читається для студентів 4 курсу ННІ ДКТД  спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології»“.

Метою дисципліни є формування у студентів вміння застосовувати статистичні методи підвищення якості продукції у дервообробленні, ставити та розв’язувати задачі наукового плану, навиків і схильності до наукової роботи та заохочення до науково-дослідної діяльності в підрозділах і на кафедрах університету.

Завданнями курсу є формування у студентів:

 • вміння здійснити статистичну обробку результатів проведених досліджень;
 • вміння застосувати процедури перевірки статистичних гіпотез в питаннях, пов’язаних з технологією деревооброблення;
 • вміння застосувати статистичні методи підвищення якості продукції;
 • вміння провести аналітичний огляд літератури із заданої теми;
 • вміння ставити тему і задачі досліджень на основі апріорної інформації та проведених попередніх досліджень;
 • вміння розробити та обгрунтувати методику досліджень;
 • вміння здійснити статистичний аналіз та обробку результатів досліджень;
 • вміння аналізувати побудовану математичну модель на основі експериментальних та теоретичних досліджень;
 • вміння використовувати ПЕОМ для полегшення виконання завдань, передбачених даною дисципліною.
Навчально-методичне забезпечення курсу:

Основна та допоміжна література

 • Кійко О.А. Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення. – Львів: електрон. навч. пос. – 228 с.
 • Пижурин А.А. Исследование процессов деревооброботки. – М: Лесная промышленность, 1984 – 232с
 • Билей П.В., Никитюк Л.А. и др. Основы научных исследований технологических процессов д/о. Конспект лекцій, Львів, 1994
 • Пижурин А.А., Розенблит М.С. Основы моделирования и оптимизации процессов д/о. Учебник для втузов. М: – Лесная промышленность. 1988 – 296с
 • Л.О.Никітюк. Наукові дослідження в д/о. Львів: 1994; 1995; 1997
 • Д.Л.Дудюк та ін. Основи методології наукових досліджень та планування експерименту. Метод. вк. Львів 1995.
 • О.А.Кійко. Збірник задач з дисципліни “Наукові дослідження в деревообробці“. –Львів, 2000 – 36с.
 • Шенон Р. Имитационное моделирование систем. – Искусство и наука. – М.: Мир, 1978. – 420 с
 • Ивченко Т.Л., Медведев Ю.М. Математическая статистика для втузов. – М: Высшая школа, 1984 – 248с.
Допоміжна література

Робочі програми та плани

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.