Практичні основи столярних та меблевих виробництв

Дисципліна “Практичні основи столярних та меблевих виробництв “ є однією із перших предметів в процесі підготовки студентів технологів в університеті, який читається протягом двох семестрів. “Практичні основи столярних та меблевих виробництві ” є важливою частиною підготовки першокурсників для набуття навиків висококваліфікованих спеціалістів-інженерів.

Основна мета курсу у відповідності до програми є надання студентам методично-визначеної орієнтації, який охоплює напрямок деревообробної промисловості; поглиблення, розширення і закріплення знань, які частково набули першокурсники на теоретичних та практичних заняттях в процесі навчання як у школі, так і в училищах.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних знань і навичок у відповідності з кваліфікаційною характеристикою професії столяра

Практичні заняття дають можливість студентам самостійно випробовувати матеріали і вироби, визначити властивості і оцінювати їх якість, перевіряти відповідність їх вимогам державних стандартів і, отже, встановити їх придатність за призначенням.

Крім того, першокурсники набувають навичок правильного користування приладами, апаратами та різними ручними деревообробними інструментами та обладнанням.

Навчання в майстернях дозволяє студентам детально ознайомитись з організацією робочих місць та його обладнання, оволодіти структурою технологічного процесу виготовлення деяких виробів, будовою та експлуатацією деревообробних верстатів.

Матеріали курсу розділені на два основних розділи.

У першому розкривається питання організації робочого місця, деревообробного обладнання: класифікація ручного інструменту, зокрема різновидності стругальних та розпилювальних, свердл, долот і стамесок; вибору контролю точності виготовлення виробів універсальними вимірювальними інструментами та калібрами.

Другий розділ дає практичні навики з використанням деревообробного інструменту, виготовлення столярних з’єднань, личкування пластей та кромок ДСП, ознайомлення з фурнітурою та виготовлення з’єднань за допомогою стяжок, а також із мозаїки з дерева  маркетрі.

Студенти займаються виготовленням рамок, підставок для квітів, вішаків для одягу, дощок кухонних, стільців для ніг, решіток для душових, стільців складних, сільничок, мольбертів, різноманітних поличок тощо

Проводяться ознайомлюючі екскурсії по майстернях університету для вивчення роботи деревообробних верстатів.

У результаті вивчення дисципліни “Навчальні майстерні” студент-першокурсник повинен:

ЗНАТИ :

 • Основні розмірно-якісні характеристики деревини;
 • Види столярних операцій та послідовність їх здійснювання при виготовленні простих столярних виробів;
 • Прийоми роботи ручним та електрифікованим столярним інструментом;
 • Контрольно-вимірювальні прилади та інструменти;
 • Шаблони та правила користування ними;
 • Технологічний процес виготовлення простих столярних виробів.

ВМІТИ :

 • Підготувати до роботи та правильно організовувати робоче місце;
 • Користуватись ручним та електрифікованим столярним інструментом і викнувати основні види столярних операцій;
 • Виготовляти прості столярні вироби;
 • Користуватись вимірювальними інструментами;
 • Правильно вести обік своєї роботи.

Теми практичних занять

Вступ. Основи техніки безпеки, охорони праці, санітарії та особистої гігієни і протипожежної безпеки.

Основні види і причини травм на виробництві. Перша допомога при нещасних випадках. Само- і долікарська допомога при порізах, , пораненнях електрострумом.

Організація робочого місця столяра.

Операції ручної обробки деревини. Столярний верстак Раціональне розміщення інструменту. Розмітка.

Ознайомлення з ручним столярним інструментом

Вивчення будови ручного інструменту для пиляння, стругання, довбання, різання стамескою, свердління, шліфування

Конструктивні елементи столярних виробів.

Основні столярні з’єднання. Складові частини столярних з’єднань Способи з’єднань вузлів та деталей. Виготовлення шипових з’єднань.

Ознайомлення з ручним електрифікованим столярним інструментом

Вивчення будови інструменту. Правила техніки безпеки.

Конструкція і технологія виготовлення простих столярних виробів..

Читання робочих креслень, технологічних карт на простий столярний виріб.

Складання специфікацій та технологічних карт на виготовлення простих столярних виробів

Засвоєння прийомів столярних робіт.

Виготовлення столярних виробів

Виготовлення рамок, підставок для квітів, вішаків для одягу, дощок кухонних, стільців для ніг, решіток для душових , стільців складних, сільничок, мольбертів, різноманітних поличок тощо

Підготовка та проведення операцій личкування пластей ДСП.

Класифікація матеріалів. Підготовка основи, личкувального матеріалу. Види клеїв, способи підготовки, нанесення їх на поверхню. Практичне проведення операції личкування пластей.

Підготовка та проведення операцій личкування крайок дсп.

Класифікація личкувального матеріалу. Підготовка основи та личківок. Клеї та способи їх нанесення. Личкуванню крайок.

Ознайомлення із різновидністю меблевих з’єднань та їх виготовлення.

Виготовлення меблевих з’єднань за допомогою гвинтових, кутових стяжок, шкантів, комформатів, завісів. Встановлення полицетримачів, ручок, защіпок. Контроль якості.

Мозаїка.

Ознайомлення з художніми виробами із дерева, способами їх виготовлення. Види художньої обробки дерева.

Індивідуальне виготовлення мозаїки з дерева.

Ознайомлення із технологією захисно-декоративних покритть

Проведення операцій опорядження на виробах.