Матеріалознавство для спеціальності 187

«Матеріалознавство»

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність: 187 «Деревообробні та меблеві технології»

Освітній рівень: «Бакалавр»

Мета дисципліни – вивчення, аналіз та використання основних і допоміжних матеріалів деревообробного та меблевого виробництв.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основи і характеристики, види і властивості лісоматеріалів, деревинних композитних матеріалів, личкувальних матеріалів, клеїв, лакофарбових складальних матеріалів та матеріалів для виготовлення м’яких меблів.

Вміти: Вміти визначати види і властивості деревинних матеріалів, їх сорт, основні характеристики, користуватись стандартами на продукцію і деревини і деревних композитних матеріалів, а також визначати якісні характеристики клейових і лакофарбових матеріалів.

Вміти оцінювати і порівнювати властивості в різних фізичних станах.

Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1. Вступ. Класифікація матеріалів для виготовлення виробів із деревини і деревних матеріалів. Класифікація виробів за стандартами. Світові тенденції використання сучасних матеріалів меблевого виробництва.

ТЕМА 2. Плитні матеріали та заготовки. Класифікація листових матеріалів(шпон лущений, струганий) Синтетичні личкувальні матеріали. Плівки на основі термопластичних і термореактивних смол. Характеристики, застосування.

ТЕМА 3. Деревні плитні матеріали: столярні плити, меблеві щити, композитні матеріали (ДСП,ДВП, MDF,OSB, фанера). Похідні плитні матеріали та їх характеристики – постформінг, арболіт, софтформінг, тирсоліт. Екологічні вимоги.

ТЕМА 4.Полімерні матеріали у виробництві меблів – пластики, полістирол. Метали у виробництві меблів. Абразивні матеріали. Класифікація види властивості. Шліфувальні шкурки, круги, барабани.Екологічні вимоги до полімерних матеріалів.

ТЕМА 5. Класифікація клеєних матеріалів. Види походження. Клеї природного походження. Клеї синтетичного походження властивості застосування. Екологічні вимоги до клеїв та виробів на їх основі.

ТЕМА 6. Основні види лакофарбових матеріалів. Класифікація, компоненти, властивості. Забарвлюючі матеріали, їх види, властивості. Сучасні види ЛФМ для опорядження деревини і деревних матеріалів. Екологічні вимоги.

ТЕМА 7. Матеріали для створення м’яких меблів: настилові, еластичні, декоративні, личкувальні. Екологічно-безпечні матеріали для виготовлення меблів.

ТЕМА 8. Матеріали для складальних робіт. Фурнітура, металеві вироби.

Методичне забезпечення

Методичні вказівки для викладання дисципліни:

Рекомендована література

Базова

  1. Гайда С.В. Матеріали для виготовлення виробів із деревини.Навч.пос.-Львів.:ВМС,2000.-160 с.
  2. Дуць Б.М. Материалы мебельного производства. Уч.пособ.- М.: Лесн.пром-сть, 1990.-144 с.
  3. Савченко В.Ф.Материалы для облицования и отделки столярно-мебельных изделий.М.:В.школа.-1987.110 с.

Допоміжна

1. Вища освіта України і Болонський процес. /навч. пос. /за ред.. В.Г. Кременя. Автори: Степко М.Ф. Болюбаш Я.Я. та ін. – Тернопіль: Богдан, 2004 384 с.

2. Про особливості впровадження КМСОНП / Наказ МОН України №812 від 20.10.2004 року.

3. Войтович І.Г. Основи технології виробів з деревини: підручник. – Львів: ТзОВ «Країна ангелят», 2010. – 305 с.

4. І.Г. Войтович«Основи технології виробів з деревини». Львів – 2004. – 222 с.

5. Заяць І.М. “Технологія виробів з деревини”. Львів – 1999 221 с.(100)

6. Буглай Б.М. Гончаров Н.А. “Технология изделий из древесины” – М.: Лесная променость,1987. – 406 с.

7. Бартасевич А.А. Технология производства мебели. – Мн.: Выш. шк., 2001. – 287 с.

8. Бобиков П.Л. Конструирование столярно-мебельных изделий. – М.: Лесн. пром-сть, 1985. – 230 с.

9. Буглай Б.М. Технология изделий из древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.

1. Гайда С.В. Екологізація навчальних дисциплін : проблеми, навчання, виробництво, пріоритети / Метод. посібник. – Львів: НЛТУ України, 2012. – 52 с.

2. Наукові збірники праць: «Науковий вісник НЛТУ України», «Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість» та інші.

3. Журнали: „Меблеві технології”, „Оборудование и инструмент”, „Мемель для офиса”, „Про меблі”, „Wood buziness”, „Фабрика мебели”, “Деревообрабатывающая промышленность”, „Furnitura” “Механическая обработка древесины”, “Мебель”, „Пионер”, ”“Зарубежный опыт”, „Покраска”, Мебельный бизнес”, „Бизнес досье: деревообработка и мебель”, “Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість”, “ „Woodworking” та ін.

4. Газети „Деревообробник”, „Новости деревообработки”, „Стружка”, „Holz-Zentralblatt”, “Gazeta Przemyslu Drzewnego”, Деревообрабатывающее производство Восточной Европы”, “Woodworking News” та ін.

5. Каталоги міжнародних виставок „Деревообробка”, „КиївЕкспоМеблі”, „Меблеві технології, комплектуючі, текстиль”, „Примус”, „Львівський меблевий салон”, “Лісдеревмаш”, “Xylexpo”, “ZOW” “Лісдеревпродукт”, “Галицькі контракти”, „Обладнання деревообробної промисловості”, “Лесдревмаш”, “Drema”, “Ligna” та ін.

ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1.Класифікація деревинних матеріалів.

2.Опоряджувальні матеріали і їх класифікація.

3. Пиломатеріали та їх класифікація.

4.Вимоги до пиломатеріалів.

5.Основні опоряджувальні матеріали і їх класифікація.

6.Листові деревинні матеріали і їх види.

7.Лущений шпон і його характеристика.

8.Матеріали для виготовлення м’яких меблів.

9.Струганий шпон, його види і властивості.

10.Клеєні матеріали. їх класифікація.

11.Вимоги до матеріалів для виготовлення м’яких меблів.

12.Фанера та фанерні плити.

13. Класифікація фанери.

14.Матеріали для вирівнювання поверхні (шліфувальні матеріали).

15.Спеціальні види фанери.

16.Столярні плити та їх види.

17.Види шліфувальних матеріалів і їх класифікація.

18.Вплив температури і напружень на фізичний стан полімеру.

19.Комплексне використання матеріалів для виготовлення виробів з деревини.

20.Гнутоклеєна деревина та її використання.

21.Допоміжні опоряджувальні матеріали і їх класифікація.

22.Деревинні композитні матеріали і їх класифікація.

23.Деревинностиружкові плити, їх класифікація та властивості.

24.Личкувальні і настилові матеріали у виготовленні м’яких меблів.

25.Деревинноволокнисті плити, їх властивості та використання.

26.Плити MDF, їх властивості і використання.

27. Матеріали для складання виробів і їх класифікація.

28.Основні операції термічної обробки, види і режими термічної обробки.

29.OSB – плити, їх властивості і використання.

30.Спеціальні плитні композиційні матеріали і їх походні.

31.Класифікація меблевої фурнітури.

32.Синтетичні личкувальні матеріали і їх види.

33.Плівки на основі термопластичних полімерів.

34.Металеві вироби у складальних операціях.

35.Плівки на основі термореактивних пиломатеріалів.

36.Клеєві матеріали і їх властивості.

37.Вироби із скла і пластмаси у виробництві меблів та столярних виробів.

38.Класифікація клеєвих матеріалів.

39.Термореактивні клеєві матеріали, їх властивості і використання.

40.Екологічно-безпечні матеріали у виробництві меблів.

41.Пластичні маси (визначення; класифікація пластмас в залежності від компонентів, температури нагрівання і твердіння).

42.Термопластичні клеї, характеристики і використання.