Технологія меблевих виробів

Славяновська шафа
Загальна інформація про дисципліну

Курс Технологія  меблевих виробів читається для студентів 4 курсу спеціальності   187  “Деревообробні та меблеві технології”.

Метою дисципліни є формування у студентів вміння ставити та розв’язувати задачі інженерного та наукового спрямування, навиків і схильності до комп’ютерного проектування технологічного процесу виготовлення корпусних меблевих виробів.
Завданнями курсу є формування у студентів:

 • вміння підібрати сучасні матеріали для виготовлення корпусного меблевого виробу;
 • вміння розробити робочі та складальні креслення за допомогою комп’ютера;
 • вміння розрахувати витрати сировини і матеріалів за допомогою комп’ютера;
 • вміння розрахувати необхідну кількість обладнання за допомогою комп’ютера;
 • вміння здійснити оптимізацію виробничої програми підприємства за допомогою комп’ютера;
 • вміння розробити планування цеху за допомогою комп’ютера;
 • вміння здійснювати порівняльний аналіз технологічних процесів з метою встановлення оптимального.

Програма лекційного матеріалу з дисципліни “Технологія  меблевих виробів”

 • Вступ. Мета та структура курсу. Загальний сучасний стан та перспективи розвитку виробництва корпусних меблевих виробів в Україні і за кордоном. Класифікація корпусних меблевих виробів.
 • Матеріали для виготовлення корпусних меблевих виробів. Технологічний процес виготовлення фасадів з MDF.
 • Технологічний процес виготовлення клеєних меблевих щитів з масивної деревини.
 • Конструкція корпусних меблевих виробів. Основні види з’єднань в корпусних меблевих виробах. З’єднання горизонтальних і вертикальних стінок в корпусних меблевих виробах. Способи навішування фасаду в корпусних меблевих виробах. Способи встановлення шухляд і напівшухляд.
 • Теоретичні основи обробки деревини і деревних матеріалів тиском. Технологія створення мікрорельєфів на фасадних поверхнях корпусних меблів. Утворення пройомів тиском. Утворення тиском отворів під фурнітуру.
 • Абразивне оброблення у технології виготовлення корпусних меблевих виробів.
 • Прикладні комп’ютерні програми у процесі виготовлення корпусних меблевих виробів.
 • Типові технологічні процеси виготовлення корпусних меблевих виробів.
Програма для виконання практичних занять з дисципліни “Технологія  меблевих виробів”

 • Вступ. Структура курсового проекту. Видача завдання.
 • Складання специфікації на виріб. Розробка габаритного креслення.
 • Розробка габаритного креслення. Розробка конструкції виробу. Вибір типів з’єднань.
 • Комп’ютерна розробка складального креслення виробу з використанням програми “Компас”.
 • Комп’ютерна розробка робочих креслень деталей та складальних одиниць з використанням програми “Компас”.
 • Комп’ютерна розробка конструкції виробу (робочих креслень деталей та складальних одиниць) з використанням програми “Dinalog” фірми “Blum”.
 • Комп’ютерна розробка конструкції виробу (робочих креслень деталей та складальних одиниць) з використанням програми “Меблевик-конструктор” фірми “Меблеві технології”.
 • Комп’ютерна розробка конструкції виробу (робочих креслень деталей та складальних одиниць) з використанням програми “Woody” фірми “Меблеві технології”.
 • Комп’ютерне складання карт розкроювання плитних матеріалів.
 • Комп’ютерний розрахунок лісоматеріалів та складання балансу відходів використанням програми електронних таблиць “Excel”.
 • Комп’ютерний розрахунок допоміжних матеріалів виробу з використанням програми електронних таблиць “Excel”.
 • Розробка групових карт технологічного процесу (маршрутної схеми технологічного процесу).
 • Комп’ютерний розрахунок необхідної кількості обладнання з використанням програми електронних таблиць “Excel”.
 • Вирішення задачі оптимізації приведеної програми з використанням програми електронних таблиць “Excel”.
 • Комп’ютерне креслення планувань вибраного обладнання.
 • Комп’ютерне креслення планувань дільниці (цеху) з виготовлення корпусного меблевого виробу.
Програма для виконання лабораторних занять з дисципліни “Технологія меблевих виробів”

 • Дослідження обробки деревини та деревних матеріалів тиском.
 • Дослідження процесу личкування ДСП.
 • Дослідження опору висмикуванню шурупів.
 • Дослідження жорсткості корпусу.
 • Дослідження на стійкість міцності кріплення шухляд та напівшухляд.
 • Екскурсії (травнева виставка “Ройек”, будинок меблів, “Сігма”, “Золотий ліс”, “Діавест”).
 • Виготовлення копій корпусного меблевого виробу з матеріалу в майстерні.
Навчально-методичне забезпечення курсу:

Основна та допоміжна література

 • Гончаров Н.А., Башинський В.Ю., Буглай Б.М. Технология изделий из древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 528 с.
 • Буглай Б. М., Гончаров Н. А. Технология изделий из древесины М.: Лесная промышленность, 1985. 303 с.
 • Заяць І.М. Технологія виробів з деревини. – Львів: ІЗМН, 1999. – 220 с.
 • Печенкин В.Е., Мазуркин П.М. Безстружечное резание древесины -М:Лесная промышленность., 1986-144с.
 • Гордиенко В.В., Манжос Ф.М., Обработка древесностружечных плит давлением. М. Лесная промышленность., 1987-120с.
 • Бухтияров В.Н.,Иванов Н.А., Савченко В.Ф. Полимерные материалы в производстве мебели.-М: Лесная промышленность., 1985-272с.
 • Яцюк А.П. Новый способ механической оброботки древесины., Львов, 1975-256с.
 • Королев В.И. Основы рационального конструирования мебели., Москва, Лесная промышленность.-232 с.
 • Пижурин А.А., Розенблит М.С. Основы моделирования и оптимизации процессов д/о. Учебник для втузов. М: – Лесная промышленность. 1988 – 296с.

Лекційні матеріали


 • Тема. “Технологія корпусних меблевих виробів. Вступна лекція.”. (Скачати, 21 MB)
 • Тема. “Безстружкове різання”. (Скачати, 3,76 MB,PDF)
 • Тема. “Системи шухляд та їх кріплення”. (Скачати, 1,81 MB,PDF)
 • Тема.”Технологічний процес виготовлення меблевого щита з масивної деревини”.Част. 1.(Скачати, 8,5 MB,PDF)
 • Тема.”Технологічний процес виготовлення меблевого щита з масивної деревини”.Част. 2.(Скачати, 8,11 MB,PDF)
 • Тема. “Плита MDF у меблевому виробництві”.( Скачати, 8,6 MB,PDF)
 • Тема.” Переваги оброблення ДСП тиском”. (Скачати, 0,5 MB,PDF)
 • Тема. “Фурнітура у меблевому виробництві”. (Скачати, 3,76 MB,PDF)
 
Робочі програми та плани

Питання до модулів та іспитів


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.