Кушпіт Андрій Степанович. Наукова діяльність

КУШПІТ Андрій Степанович

КУШПІТ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

 Сфера наукових інтересів:


 • Розробка та дослідження клейових композицій для склеювання деревини та деревинних матеріалів;
 • Покращення властивостей деревини шляхом глибинного просочування, в т.ч. з застосуванням вакууму;
 • Технологічні процеси виробництва виробів з деревини.

 

Народився 8 червня 1961р.  у м. Львові

 Кандидатську дисертацію на тему  : “Розробка технології склеювання деревинних матеріалів з ПВХ плівками воднодисперсійними композиціями” захистив у 1997 р.

 

Основні праці


За період наукової діяльності  опублікував понад  30 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях, серед них:

Статті:

 • Кушпіт А.С.Дослідження режимів склеювання деревинних  матеріалів  з  полiвiнiлхлоридними  плівками  клейовою композицією ЛДК-1.Iнформ. лист N 028-96, ЛвЦНТЕI – Львiв, 1996. – 4с.
 • Кушпіт А.С. Особливості склеювання ПВХ плівки та деревинних матеріалів воднодисперсійними композиціями.Науковий вісник. Збірник науково-технічних  праць. Вип.7 – Львів : УкрДЛТУ, 1997. ‑ С.126-130.
 • Кушпіт А.С., Заяць І.М. До питання технології склеювання полімерних плівок з деревиностружковою плитою в промислових умовах. Науковий вісник. Збірник науково-технічних  праць. Вип.7 – Львів : УкрДЛТУ, 1997. ‑ С.146-148
 • Кушпіт А.С., Заяць  І.М. Про вплив товщини клейового шару на міцність склеювання воднодисперсійною композицією. Науковий вісник: Збірник науково-техніч-них праць. Вип.8. – Львiв, УкрДЛТУ, 1998. ‑ С. 73-75.
 • Заяць І.М., Гупало О.П. Кушпіт А.С. Модифікація деревини неорганічними солями. Науковий вісник: Збірник науково-техніч-них праць. Вип. 9.5 – Львiв, УкрДЛТУ, 1999. ‑ С. 181-182.
 • Заяць І.М., Гупало О.П., Кушпіт А.С., Блавацький Р.В. Modification of hardwood by water solution salts. XIV. Sympozia. Pokroky vo vyrobe a pouziti lepidel v drevarskom priemysle. VSLD. Vinne, 8.-10.9.1999, p.55-60.
 • Войтович І.Г., Прокопович Б.В., Кушпіт А.С., Кійко В.С. Використання клейових капсул у шкантових з’єднаннях. Матеріали конференції викладачів та аспірантів, Львів, УкрДЛТУ, Науковий вісник,2002. С – 40-43.
 • Золотарчук С.В., Гупало О.П. Кушпіт А.С. Применение водорастворимых красителей для крашения древесины . Актуальные проблемы лесного комплекса. Сборник научных трудов. Выпуск 7. – Брянск, 2003. ‑ С.108-109.
 • Кушпіт О.М Кушпіт А.С. Водорозчинні лакофарбові матеріали для меблевої промисловості.Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-техніч-них праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – C.103-106.
 • Мних А.Я,  Кушпіт А.С., Кушпіт О.М. Застосування щитів зі стільниковим заповненням у меблевому виробництві . Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-техніч-них праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5 . ‑C.90-96
 • Солонинка В.Р. Кушпіт А.С. Напрямки використання полівінілацетатних дисперсій при формуванні покриттів підлог. Науковий вісник НЛТУ України: збірних науково-техніч-них праць. – Львів: НЛТУ України .-2012, вип. 22.7. ‑ С.96-99.
 • Костюк В.В., Кушпіт А.С., Кушпіт О.М. Statistical analysis of the furniture board manufacturing process in order to improve the quality. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2012, вип.  38. – C.108-111.
 • Бобрик О.О, Кушпіт А.С. Дослідження режимів гнуття заготовок з деревини вільхи. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2013, вип.  39-1. – C.221-223

Патенти:

 • Авторское свидетельство СССР N 1609805. Клеевая композиция. МКИ C09 j 113/02,/(C09j 113/02, 131:04,133:10). Заявлено 17.03.90. Опубл. 30.11.90. Бюл. N 44. Заяць І.М., Крамар В.Д., Кушпіт А.С., Паладійчук Г.М.
 • Авторское свидетельство СССР N 1766936. Клеевая композиция. МКИ C09j 113/02. Заявлено 20.11.89. Опубл. 07.10.92. Бюл. N37. Крамар В.Д., Заяц И.М., Кушпіт А.С. Болховитинов А.Б., Марчук М.П.
 • Патент України N9615 А. Клейова композицiя. МКВ С09j 113/02. Заявлено 28.09.93р. Опубл. 30.09.96р, бюл.№3. Заяць I.М., Кушпіт А.С., Кшивецький Б.Я

 

Наукові програми


 Теоретичні та експериментальні дослідження пов’язані з науковим напрямом НЛТУ України

Розроблення теоретичних основ створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, моделювання технологічних процесів, матеріалів і конкурентоздатних конструкцій виробів з деревини сучасного дизайну” відповідає основному напрямку наукової діяльності кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України і є складовою частиною науково-дослідних робіт, що виконані на кафедрі технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України:

 • Розробка та дослідження клейових композицій для склеювання деревини та деревинних матеріалів;
 • Покращення властивостей деревини шляхом  просочування;
 • Технологічні процеси виробництва виробів з деревини.

 

Впровадження результатів наукової діяльності


Результати наукових досліджень впроваджено у вигляді рекомендацій для технологічних процесів склеювання деревини та деревинних матеріалів як на території України так і за її межами, а також при виготовлені екологічно безпечних клейових композицій вітчизняного виробництва.

 

Напрями підготовки магістерських робіт


 • Дослідження технологічних процеси виробництва виробів з деревини;
 • Дослідження режимних параметрів склеювання деревини та деревинних матеріалів;
 • Дослідження процесів модифікування деревини з метою покращення її властивостей;
 • Покращення властивостей деревини шляхом глибинного просочування, в т.ч. з застосуванням вакууму;
 • Дослідження технологічних процеси гнуття  деревини.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.