Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі. Конспект лекцій

Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій / О. А. Кійко, М. М. Якуба, І. Г. Войтович, О. Р. Прокопович; Нац. лісотехн. ун-т України. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 260 c. – Бібліогр.: 72 назв. – укp


Проаналізовано особливості та перспективи конкурентоздатності за умов глобалізації. Висвітлено етапи розвитку ефектів глобалізації від індустріального суспільства до суспільства знань, історію та досвід кластерної політики в ЄС та Україні.

Визначено кластерний підхід як інструмент сталого розвитку, складові частини та модель кластера, його відмінності від галузі промисловості та бізнес-мережі. Розкрито теоретичні основи кластерного аналізу, етапи та закономірності розвитку кластерів.

Описано структуру та особливості лісового сектору (ЛС) України, наведено загальну характеристику лісових ресурсів, структури промисловості, економічного розвитку, людських ресурсів та ресурсного потенціалу лісового кластера Карпатського регіону України.

Вивчено внутрішньокластерну взаємодію у ЛС в контексті конкурентної стратегії.

Подано рекомендації щодо кластерного менеджменту в ЛС.

 

Індекс рубрикатора НБУВ: У529.231я73-2 + У534.1я73-2 + У9(4УКР3)341я73-2 + У9(4УКР3)292.31я73-2