Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі. Конспект лекцій

Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : конспект лекцій / О. А. Кійко, М. М. Якуба, І. Г. Войтович, О. Р. Прокопович; Нац. лісотехн. ун-т України. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. - 260 c. - Бібліогр.: 72 назв. - укp Проаналізовано особливості та перспективи конкурентоздатності за умов глобалізації....

Конспект лекцій “Технологія спеціальних деревообробних виробництв (анотація)

Конспект лекцій з дисципліни: ”Технологія спеціальних деревообробних виробництв” (анотація) Частина 1. Технологія виготовлення спортінвентаря Частина 2. Технологія виготовлення дерев’яних музичних інструментів Частина 3. Технологія виготовлення бочкової тари Частина 4. Технологія виготовлення багету Частина 5. Технологія виготовлення олівців Частина 6. Технологія виготовлення сірників

Конспект лекцій з дисципліни: ”Технологія м’яких меблевих виробів” (анотація)

Конспект лекцій з дисципліни: ”Технологія м’яких меблевих виробів” (анотації) Частина 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА М’ЯКИХ МЕБЛІВ Частина 2. КОНСТРУКЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОСНОВ КАРКАСІВ Частина 3. КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ М’ЯКИХ МЕБЛІВ Частина 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПІДГОТОВКА НАСТИ-ЛОВИХ, УВЯЗУВАЛЬНИХ ТА ПРОШИВНИХ МАТЕРІАЛІВ Частина 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПІДГОТОВКА ПОКРИВНИХ ТА...

Конспект лекцій з дисципліни: ”Технологія м’яких меблевих виробів” (повна версія)

  Частина 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА М’ЯКИХ МЕБЛІВ Частина 2. КОНСТРУКЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОСНОВ КАРКАСІВ Частина 3. КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ М’ЯКИХ МЕБЛІВ Частина 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПІДГОТОВКА НАСТИЛОВИХ, УВЯЗУВАЛЬНИХ ТА ПРОШИВНИХ МАТЕРІАЛІВ Частина 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПІДГОТОВКА ПОКРИВНИХ ТА ЛИЧКУВАЛЬНИХ ТКАНИН Частина 6. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ М’ЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ...