Яріш Оксана Василівна. Наукова діяльність

foto jov

  ЯРІШ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

 

кандидат технічних наук, асистент

Сфера наукових інтересів:


 • Технологія фототвердіння лакофабових покриттів за допомогою твердотільних джерел УФ-випромінювання (LED).

Народилася 19 травня 1971р. у м. Львові

Кандидатську дисертацію захистила у 2003 р: «Формування кольорових захисно-декоративних покриттів фотохімічного твердіння на деревині та деревинних матеріалах».

 

Основні праці


За період наукової діяльності опублікувала 20 наукових праць у вітчизняних виданнях.

Статті:  

 1. Булик О.В. Фотоелектричний метод дослідження седиментаційних характеристик забарвлених систем на основі поліефірних лаків та високодисперсних аеросилів // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1997. – Вип. 6. – С. 77–81.
 2. Яріш О.В. Технологічні аспекти фототвердіння забарвлених лакових систем // Науковий вісник: Проблеми деревообробки на рубежі ХХІ століття: наука, освіта, технології. Зб. наук.-техн. пр. – Львів: ПрестижІнформ. – 1999. – Вип. 9.5. – С. 210–213.
 3. Яріш О.В. Прогнозування декоративних і технологічних властивостей забарвлених лакових композицій УФ-твердіння, виходячи з спектральних властивостей окремо взятих пігментів // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.2 . – С. 38–40.
 4. Яріш О.В. Розширення гами кольорів пігментованих покриттів шляхом модифікації рецептури композиції та модернізації УФ-обладнання // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.2. – С. 162–166.
 5. Яріш О.В. Модернізація камери УФ-твердіння МИЛ-2 // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.3 . – С. 122–125.
 6. Яремчук Л.А., Сорока Л.Я., Булик О.В. Седиментаційна стійкість забарвлених систем // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 2. – С. 24–26.
 7. Яремчук Л.А., Булик О.В. Дослідження впливу забарвлюючих добавок на виникнення та релаксацію внутрішніх напружень у поліефірних покриттях УФ-твердіння // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 8.1. – С. 117–123.
 8. Яремчук Л.А., Яріш О.В. Використання екологічно безпечних кольорових лакових композицій для опорядження меблів // Науковий вісник: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. Зб. наук. –техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.7. – С. 255–259.
 9. Булик О.В. Дослідження спектральних характеристик кольорових лакових композицій // Тези міжнар. конф. «Лісотехнічна освіта і наука на рубежі XXI століття: сучасний стан, проблеми і перспективи ». – Львів, 1995. – С. 63.
 10. Яріш О.В. Прогнозування технологічних параметрів кольорових лакових композицій УФ-твердіння на основі спектральних характеристик барвників // Матеріали 50-ої наук.-техн. конф. “Проблеми та перспективи розвитку технології деревообробки”. – Львів, 1998. – С. 40.
 11. Яремчук Л.А., Ватаманюк Н.М., Булик О.В. Дослідження спектральних характеристик кольорових лакових композицій // Тези доп. наук.-практ. конф. «Львівські хімічні читання». – Львів, 1995. – С. 68.
 12. Булик О.В., Ватаманюк Н.М., Яремчук Л.А. Спектральні характеристики кольорових лакових композицій // Тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток технічної хімії в Україні». – Харків, 1995. – С. 161
 13. Яріш О.В. Технологічні аспекти опорядження тримірних виробів з деревини УФ-композиціями // Лісове г//осподарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2008.- Вип.34. – С. 142-148.
 14. Яріш О.В. Експериментальна установка для вимірювання динаміки та глибини фотополімеризації в покриттях УФ-твердіння // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип.37.1. – С. 229-234.
 15. Яріш О.В. Фотополімеризація ЛФМ під дією емітованого твердотільними джерелами УФ-випромінювання в лабораторних умовах// Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2013.- Вип.39.1. – С. 75-79.
 16. Яріш О.В. Експериментальна установка для полімеризації ЛФМ під дією УФ-випромінювання, емітованого твердотільними джерелами // Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації процесів у лісовому комплексі: вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків. ­ – 2013. Вип. 143. – С. 173-177.

Впровадження результатів наукової діяльності


 • Результати наукових досліджень впроваджено у вигляді рекомендацій для технологічних процесів опорядження  деревини та деревинних матеріалів забарвленими лакофрбовими матеріалами УФ-твердіння.