Інформація до виконання бакалаврської роботи

Бакалаврська робота виконується згідно навчального плану напряму 6.051801 «Деревооброблювальні технології» студентами четвертого курсу у восьмому семестрі після засвоєння комплексу гуманітарних, соціально-економічних, математичних, природничо-наукових та професійних дисциплін та проходження всіх видів практики За сутністю бакалаврська робота є підсумковою кваліфікаційною роботою з актуальних проблем, що стосуються деревооброблювальних технологій. Вона відіграє роль кваліфікаційного...