Біоекономічний потенціал Львівської області 2019

Bioeconomy_potential_12012020_eng

Львівська область – одна із найрозвиненіших областей України. У Львівській області добре розвинуті багато галузей промисловості, зокрема: гірничо-добувна, енергетична, галузі легкої промисловості (харчова, текстильна, фармацевтична), сільське господарство і галузі лісового сектору економіки, ІТ-індустрія, туризм та інші. Львівська область володіє однією з найрозвиненіших транспортних мереж в Україні (автошляхи, залізниця). Львів є науково-освітнім та культурним центром України.

Карта_львівської_ областіПроте, не зважаючи на усі переваги в географічному розташуванні, економічному розвитку та значному науковому потенціалі – у Львівській області відсутня стратегія розвитку в реаліях нашого часу. Мова йде перш за все про стратегію розвитку біоекономіки в області. Адже ресурсний потенціал для розвитку біоекономіки є доволі потужним. Залишки та відходи сільського господарства, лісового сектору економіки, харчової промисловості, а також побутові відходи – це той ресурс, який на сьогоднішній день не є задіяний у виробничих процесах та ланцюгах створення вартості.

Розвиток біоекономіки на Львівщині дозволив би з часом вирішити надзвичайно важливі для нашої області проблеми. В першу чергу – це можливість зменшити залежність економіки області від викопних енергоносіїв, адже відходи сільського господарства (солома, лушпиння насіння та гній) і відходи лісового сектору можуть стати їх альтернативою. Крім того це дасть поштовх для більш повного використання та перероблення сировини. Запровадження сучасних та високотехнологічних методів ведення сільського господарства, без шкоди навколишньому середовищу, дозволить збільшити виробництво сільськогосподарської продукції та забезпечити потреби населення області. Розвиток біоекономіки також призведе до створення нових робочих місць, що є дуже актуальним для нашої області.

Отже, створення стратегії розвитку біоекономіки Львівської області є надзвичайно важливим. Адже наявність такої стратегії визначатиме конкурентоспроможність економіки області вже завтра.

Повна версія звіту за посиланням: Bioeconomy_potential_12.01.2020_ukr 

(https://drive.google.com/file/d/1wqXjx1XaeFlTL54DnxNfJR36AANTf_r6/view?usp=sharing)

Project POWER4BIO “emPOWERing regional stakeholders for realising the full
potential of European BIOeconomy“
Grant Agreement no. 818351
H202-RUR-2018-2020