Знайомство з інноваціями або екскурсія студентів-технологів на BLUM

blum 001Студенти навчально-наукового інституту Деревооброблювальних технологій і дизайну НЛТУ України, в рамках вивчення дисципліни «Технологія меблевих виробів» відвідали українське представництво компанії “Blum” – світового лідера у виробництві інноваційної меблевої фурнітури.

Студентів ознайомили з історією створення та розвитку компанії “Blum”: від маленького сімейного підприємства, що спеціалізувалося на виготовленні кінських підков, до компанії із виготовлення найякіснішої меблевої фурнітури із світовим ім’ям.

Для кращого засвоєння матеріалу та з метою забезпечення кращої комунікації, студентів розділили на декілька груп. Студентів ознайомили із програмним забезпеченням, розробленим компанією “Blum”: EASY ASSEMBLY, DYNALOG та DYNAPLAN. Було проведено демонстрацію його практичного застосування на етапах проектування корпусних меблевих виробів та встановлення фурнітури “Blum” при збиранні виробів. Для студентів провели коротке практичне заняття із формування отворів під фурнітуру із застосуванням свердлильно-запресувального обладнання та кондукторів фірми “Blum”.

Як переконати студентів-технологів, що опорядження виробів з деревини – чоловіча справа?


Для цього необхідно завітати до чарівних випускниць НЛТУ України, успішних бізнес-леді п.Наталії Трохимчук та п.Наталії Яромич на підприємство «KEMICHAL». Щороку уже впродовж майже десятиліття це підприємство гостинно розчиняє двері для студентів-технологів та студентів-дизайнерів Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну НЛТУ України. Завдячуємо цьому саме нашим випускницям, які до глибини душі розуміють технологічну необхідність проведення таких занять у виробничих лабораторіях.
 
П. Наталя Трохимчук вщерть напоїла студентів виробничою мудрістю, адже починала свій шлях мисткині-опоряджувальниці на деревообробному підприємстві у м. Кам’янець-Подільський і не з книжок розуміє, на чому акцентувати увагу у своїй розповіді, що насамперед повинен вміти та знати технолог деревооброблення.

Вибір майбутньої

   image001 image002   image003

професії

Немає поганих професій,
але є такі, якими ми поступаємося
іншим
(М. Замакоїс).


В умовах, коли є широкий вибір професій, а школи не дають професійного спрямування, коли новітні технології розвиваються швидкими темпами, а  комп’ютерні технології все більше і більше входять у наше життя, коли технологічне устаткування потребує висококваліфікованих спеціалістів ? молодій людині занадто складно зорієнтуватися у виборі своєї майбутньої професії. І якщо напрямок професійної діяльності вибрано невірно, то ця діяльність не приноситиме задоволення, не дозволить себе реалізувати, як фахівця. Тому психологічно ця особистість не буде готова до ефективної і повноцінної роботи.

ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ:

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДЕРЕВООБРОБКИ НЛТУ УКРАЇНИ

 

                                                 ys zal 11 1.jpg2             
Диплом  з  "Деревообробних та меблевих технологій" НЛТУ України – успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога НЛТУ України

 

У мальовничому куточку Львова, на зелених пагорбах Державного ботанічного саду розташований унікальний навчальний заклад – Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України). Це єдиний в Україні національний навчальний заклад лісотехнічного профілю, який готує висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) для деревообробної галузі, для лісового та споріднених секторів економіки України. Окрім традиційних для профілю навчального закладу  технологічних спеціальностей, здійснюється підготовка фахівців у галузях «Мистецтво», «Архітектура», «Екологія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки». Такий діапазон фахової підготовки відповідає структурі університетів Європи та вимогам Болонського процесу.