Каталог освітніх програм кафедри ТМВД

Випускники спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології  є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев’яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини.

Спеціалізації (освітньо-професійні програми) крім базової “технологічної” освіти додатково дозволяють отримати поглиблені знання з фахових дисциплін вибіркових предметів та набути практичного досвіду з використання прогресивних матеріалів, конструювання та розроблення сучасних технологічних процесів з виготовлення меблевих виробів, навичок ведення підприємницької діяльності, створення та підтримки малого підприємства, яке виготовлятиме і успішно реалізовуватиме інноваційні вироби у царині меблевого виробництва та деревообробки.

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Програма “ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Мета програми: Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішування практичних проблем у деревообробній галузі та виробництві меблевих виробів, на підприємствах і організаціях лісової промисловості, розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних процесів галузі та збереження довкілля, враховуючи вимоги сталого розвитку.

pdf 1Детальніше: ОПП “”Деревообробні та меблеві технології” – БАКАЛАВР

Програма  “ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗЕЙ”

У рамках навчання  студенти отримуватимуть знання та практичні навички як з класичних, так й з інноваційних курсів з технології, дизайну, економіки, маркетингу, бізнес планування, теорії та практики реклами, інтернет-комунікацій та ін.

 У навчальному плані підготовки майбутніх фахівців за даною спеціалізацією передбачено також активну участь успішних представників деревообробного та меблевого бізнесу. Вони ділитимуться своїми секретами успіху та цінним досвідом, навчатимуть як уникнути помилок і як стати успішним підприємцем.

pdf 1Детальніше: ОПП “Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей” БАКАЛАВР

Другий (магістерський) рівень освіти

Програма “ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ”

Програма навчання передбачає:

  • ознайомлення зі світовими тенденціями розвитку деревообробного виробництва;
  • набуття практичних навичок з розробки та  удосконалення ресурсоощадних технологічних процесів виготовлення, обґрунтування конструктивних рішення у проекті меблевого (або іншого виробу з деревини);
  • технологій та методик досліджень якості у виготовленні виробів з деревини;
  • отримання  сучасних знань з техніки і технології створення екологічно безпечних захисно-декоративних покриттів на виробах з деревини; теорії і практики створення рецептур безпечних опоряджувальних ЛФМ і сучасних технологій опорядження виробів з деревини; розробки дослідження та впровадження сучасних клейових матеріалів та технологій склеювання у виробництві меблевих виробів тощо.
pdf 1Детальніше: ОПП “Технології виробів з деревини”   МАГІСТР

Програма “ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ”

Мета програми: Надати здобувачам теоретичні знання, практичні уміння і навички та інші компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю “Деревообробні та меблеві технології” у виробничих умовах та освітньому середовищі, а також пов’язаних з аналізом, синтезом, розробленням та здатністю впроваджувати у виробництво науково-обґрунтованих технологічних рішень та ідей, враховуючи вимоги сталого розвитку.

pdf 1Детальніше: ОПП “Технології деревообробки” – МАГІСТР