ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ:

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДЕРЕВООБРОБКИ НЛТУ УКРАЇНИ

 

                                                 ys zal 11 1.jpg2             
Диплом  з  "Деревообробних та меблевих технологій" НЛТУ України – успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога НЛТУ України

 

У мальовничому куточку Львова, на зелених пагорбах Державного ботанічного саду розташований унікальний навчальний заклад – Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України). Це єдиний в Україні національний навчальний заклад лісотехнічного профілю, який готує висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) для деревообробної галузі, для лісового та споріднених секторів економіки України. Окрім традиційних для профілю навчального закладу  технологічних спеціальностей, здійснюється підготовка фахівців у галузях «Мистецтво», «Архітектура», «Екологія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки». Такий діапазон фахової підготовки відповідає структурі університетів Європи та вимогам Болонського процесу.

Останнім часом в економіці нашої держави з’явились певні позитивні зрушення. До галузей, які причетні до цього позитиву відносять і деревообробну. Зокрема, хочеться зазначити, до «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року №266) додано (відновлено) спеціальність, за якою готують фахівців (бакалаврів і магістрів) для деревообробної та меблевої галузей «187 Деревообробні та меблеві технології». Відповідну постанову було прийнято 23 листопада 2016 на засіданні Кабміну.

rys kiyko Mebleva sprava 0  Деревообробна галузь – це комплекс складних механічних та фізико-хімічних процесів. Ефективне керування цими процесами вимагає значних знань із різних галузей науки і техніки.

Деревообробна галузь здійснює перероблення деревини й виготовляє з неї широкий асортимент матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів для населення й народного господарства.

Вона об’єднує різні за матеріаломісткістю виробництва. Одні з них (фанерна, меблева) відзначаються високою питомою вагою витрат сировини на виготовлення продукції і дуже великими виробничими відходами, інші — використанням відходів (стружка, тирса) і перетворенням їх у цінну продукцію (плити).

Основними видами продукції деревообробної промисловості є пиломатеріали, деревні плити для потреб будівництва, заготовки і деталі для вагоно-, авто-, суднобудування, а також машинобудівна дерев’яна тара, меблеві вироби та ін. Особливістю деревообробної галузі є споживання у великій кількості хімічної продукції (карбамідні смоли, лаки і фарби, пластмаси, хімічні волокна тощо).

 

Фахівці-технологи деревообробки схильні до інноваційної діяльності, мають природне інженерне мислення, а навчання в Інституті деревооброблювальних технологій і дизайну (ІДТД) НЛТУ України поглиблює і розширює горизонти можливостей. Провідним типом мислення фахівця-технолога деревообробки є технічне та просторове, але в сучасних умовах воно істотно ускладнюється і включає суміжні типи мислення: наукове, естетичне, екологічне, ергономічне тощо. Таким чином, мислення Проектування меблів. "Програма 3dКонструктор"сучасного бакалавра та магістра деревообробки має системний характер.

Найголовнішою умовою інноваційної інженерної діяльності випускника ІДТД є знання філософії розвитку техніки і технології. І в цьому контексті системне мислення розглядається як здібності бачити предмет вивчення з різних позицій і вирішувати, пов’язані з його засвоєнням, завдання творчо, самостійно та на рівні орієнтуватись у всьому комплексі зв’язків і відносин.

Сучасні екологобезпечні та ресурсоощадні технології вимагають від майбутніх випускників ІДТД постійно підвищувати рівень кваліфікації і переходити на вищі рівні проектної культури, для яких потрібно мати гнучке творче мислення і здібності охоплювати сутність проблеми, здатність бачити оптимальні способи її вирішення, виходу на практичні завдання, прогнозування та не боятись інтуїтивних припущень.

Вакуумна сушильна камера

Таким чином, зрозуміло, що професія деревообробника є актуальною та потрібною для задоволення як матеріальних, так і духовних потреб людини.

Адже дерево має свою душу, частинку якої зберігає виготовлена з нього річ.

Та чи кожному відкриється справжня душа дерева?

Ручна обробка деревини

Відповідь на це питання можна знайти, навчаючись в ІДТД НЛТУ України, який гостинно відчиняє для молоді двері у цікавий світ професійного навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, магістр).

Таким чином, диплом випускника ІДТД НЛТУ України – це успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога.

 

 

 20 переваг навчання в НЛТУ України