meb del 1 17 tytul

Зовсім недавно автору цих рядків надійшла пропозиція від видання «Мебельное дело» про написання статті щодо стану, перспектив та проблем розвитку виробництва меблів в Україні. Однозначної відповіді, принаймні на той час, не було через перевантаженість власними справами. У процесі роздумів, на одному з телевізійних каналів випадково промайнули кадри одного з найулюбленіших фільмів мого дитинства «Три горішки для попелюшки» і питання щодо написання статті вирішилось само собою, оскільки несподіване порівняння популярного казкового образу попелюшки та меблевої промисловості України видалось цікавим.

Залишилось тільки для прийняття остаточного рішення про певну схожість між видуманим казковим героєм і реально існуючою галуззю промисловості цілої держави відповісти на три маленьких питання 
  1.  Що цікавого сталось у меблевій промисловості України за останнє десятиріччя? (можливо меблеве виробництво втратило матір і повинно жити у постійних суперечках із злою мачухою?);
  2. Чи може претендувати виробництво меблів в Україні на певну виключну важливість та ексклюзивність? (чи меблева галузь України має більше недоліків ніж переваг і, як наслідок, не може викликати такі ж симпатії, як ввічлива, мила і працелюбна попелюшка?);
  3. Які майбутні перспективи меблевого виробництва в Україні? (чи потрібно шукати для меблевої галузі чарівного принца з метою одруження і забезпечення безбідного майбутнього чи існує інший
    вихід?).

(Повний текст статті в PDF форматі див. за посиланням : https://drive.google.com/file/d/0B2xanR3lz_p-WFlSd3d2UEUxUms/view?usp=sharing)

Вибір майбутньої

   image001 image002   image003

професії

Немає поганих професій,
але є такі, якими ми поступаємося
іншим
(М. Замакоїс).


В умовах, коли є широкий вибір професій, а школи не дають професійного спрямування, коли новітні технології розвиваються швидкими темпами, а  комп’ютерні технології все більше і більше входять у наше життя, коли технологічне устаткування потребує висококваліфікованих спеціалістів ? молодій людині занадто складно зорієнтуватися у виборі своєї майбутньої професії. І якщо напрямок професійної діяльності вибрано невірно, то ця діяльність не приноситиме задоволення, не дозволить себе реалізувати, як фахівця. Тому психологічно ця особистість не буде готова до ефективної і повноцінної роботи.

ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ:

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДЕРЕВООБРОБКИ НЛТУ УКРАЇНИ

 

                                                 ys zal 11 1.jpg2             
Диплом  з  "Деревообробних та меблевих технологій" НЛТУ України – успішний старт для майбутньої кар’єри фахівця-технолога НЛТУ України

 

У мальовничому куточку Львова, на зелених пагорбах Державного ботанічного саду розташований унікальний навчальний заклад – Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України). Це єдиний в Україні національний навчальний заклад лісотехнічного профілю, який готує висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) для деревообробної галузі, для лісового та споріднених секторів економіки України. Окрім традиційних для профілю навчального закладу  технологічних спеціальностей, здійснюється підготовка фахівців у галузях «Мистецтво», «Архітектура», «Екологія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки». Такий діапазон фахової підготовки відповідає структурі університетів Європи та вимогам Болонського процесу.

 Традиційні вміння та навички українського народу, що формувались протягом століть з метою раціонального перетворення життєвого простору та естетизації навколишньої дійсності відтворювались через народні ремесла та промисли до яких відносять хліборобство, бджільництво, рибальство, гончарство, писанкарство, теслярство, гутництво та сотні інших занять, збережені        крізь призму часу .

prof jar1Оброблення деревини, зокрема теслярство, відоме в Україні з давніх часів. З дерева виготовляли найпростіші знаряддя праці, тесали дошки, будували житла, виробляли різноманітні предмети меблів, хатнє начиння, господарський реманент, тощо. На основі використання деревини розвивалась низка ремесел, які особливо були поширені на Поділлі, Поліссі, в Галичині та Закарпатті.

Основним будівельним матеріалом у минулому була деревина, а основним майстром тесляр. Професія тесляра не втратила своєї актуальності й сьогодні. При виготовленні меблів, столярно-будівельних виробів дерев’яного будівництва не можна обійтися без умілих рук, кмітливості та майстерності тесляра.

ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ:

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДЕРЕВООБРОБКИ НЛТУ УКРАЇНИ

 

 Згідно Правил прийому до НЛТУ України в 2017 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10. 2016 р. № 1236 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.11. 2016 р. за № 1515/29645 буде здійснюватись прийом абітурієнтів до НЛТУ України. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у вступників до НЛТУ України будуть прийматись сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

серитифікат НЛТУ 2-17Для конкурсного відбору вступників ІДТД НДТУ України, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти будуть зараховані бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання згідно переліку конкурсних предметів з ваговими коефіцієнтами  за назвами галузі знань та спеціальностей (напрямів підготовки):

·        18 «Виробництво та технології» : 187 «Деревообробні та меблеві технології» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), фізика або іноземна мова (0,2), атестат (0,1), підготовчі курси (0,05);

·        16 «Хімічна та біоінженерія» : 161 «Хімічні технології та інженерія» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), хімія або іноземна мова (0,2), атестат (0,1), підготовчі курси (0,05);

·        12 «Інформаційні технології» : 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – українська мова та література (0,25), математика (0,4), фізика або іноземна мова (0,25), атестат (0,1);

·        02 «Культура і мистецтво» : 022 «Дизайн» – українська мова та література (0,2), історія України (0,2), творчий конкурс (0,5), атестат (0,1).

Конкурсний відбір абітурієнтів буде проводитись на основі конкурсного бала, який розраховуватиметься відповідно до Умов прийому та Правил прийому до НЛТУ України.