Бакалаврат. Навчальна програма

 Навчальна програма "Деревообробні та меблеві технології"

 Всього кредитів   240 , в т.ч.  обов`язкові компоненти - 180, вибіркові компоненти - 60

Назви дисциплін

Обов`язкова/
Вибіркова

Курсовий проект

Кредити

1 семестр   
Українська мова професійного спрямування Обов'язкова    3
Історія та культура України Обов'язкова    6
Хімія (загальна хімія, органічна хімія) Обов'язкова    7
Інженерна графіка Обов'язкова    3
Вища математика Обов'язкова    4
Фізика Обов'язкова    7
Iноземна мова Обов'язкова    2
 Екологія Обов'язкова    3
2 семестр   
Вища математика Обов'язкова    4
Фізика Обов'язкова    4
Деревинознавство Обов'язкова   8
Хімія (загальна хімія, органічна хімія) Обов'язкова    3
Iноземна мова Обов'язкова    2
Фізичне виховання Обов'язкова    4
Комп'ютерна графіка
Технології комп'ютерного проектування
Вибіркова

   3
Введення у спеціальність)
Навчальні майстерні
Вибіркова   4
3 семестр   
Фiлософiя Обов'язкова   3
Iноземна мова Обов'язкова   2
Електротехніка та основи електроніки Обов'язкова   4
Обладнання галузі Обов'язкова   6
Інформаційні технології
Обчислювальна математика і програмування
Вибіркова   6
Теплотехніка
Енерготехнологія технологічних процесів
Вибіркова   3
Хімія деревини
Хімія ВМС
Вибіркова   3
Технічне креслення
Нарисна геометрія
Вибіркова   3
4 семестр   
Iноземна мова Обов'язкова   2
Технічна механіка Обов'язкова   4
Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв Обов'язкова Курсовий  6
Проектування деревообробних та меблевих виробництв Обов'язкова    4
 Матеріалознавство
Технологія конструкційних матеріалів
Вибіркова    4
1-а технологічна практика Обов'язкова     9
5 семестр   
Технологія сушіння і захисту деревини Обов'язкова Курсовий  6+1
Конструювання виробів з деревини Обов'язкова    5
Технологія клеєних матеріалів Обов'язкова Курсовий  3+1
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Економічна теорія
Політологія
Психологія
Соціологія
Вибіркова

  3
Основи автоматики і АВП
Контроль та керування технологічними процесами
Вибіркова    4
Технологія деревинних плит
Технології перспективних деревинних композитів
Вибіркова    4
Метрологія, стандартизація і сертифікація
Основи технічних вимірювань
Вибіркова    3
6 семестр   
Економіка підприємства Обов'язкова    3
Технологія виробів з деревини Обов'язкова Курсовий 6+1
Проектування дерев'яних будівельних конструкцій і елементів Обов'язкова   5
Безпека життєдіяльності Обов'язкова   3
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Підприємництво і бізнес-культура
Природоохоронне законодавство та екологічне право
Етика та естетика
Культура особистості
Вибіркова   3
 2-а технологічна практика Обов'язкова    9
7 семестр   
Технологія захисно-декоративних покриттів Обов'язкова    7
Технологія корпусних меблевих виробів Обов'язкова Курсовий  4+1
Технологія м'яких меблевих виробів Обов'язкова    4
Основи охорони праці Обов'язкова    3
САПР об'єктів деревообробки Обов'язкова    3
Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення
Технічна статистика
Вибіркова

   4
Захист деревини та дерев'яних конструкцій
Вогнестійкість та вогнезахист дерев'яних конструкцій
Вибіркова    4
8 семестр   
Технологія столярних виробів Обов'язкова Курсовий 3 +1
Модифікування деревини та деревинних матеріалів
Модифікування клейових матеріалів
Вибіркова     3
 Технологія гратчастих меблевих виробів
Технологічні особливості виготовлення столів та стільців
Вибіркова    3
Виробництво дерев'яних покриттів для підлоги
Реставрація меблевих виробів
Вибіркова    3
Державний екзамен Обов'язкова    1,5
Переддипломна практика Обов'язкова    4,5
Виконання і захист дипломного проекту / роботи Обов'язкова    11