Освітньо-професійні програми (спеціалізації)

 "ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
спеціальність 187, галузь знань 18 "Виробництво та технології"

 

   Випускники-бакалаври спеціалізації «Деревообробні та меблеві технології»
можуть працювати на  деревообробних та меблевих підприємствах на інженерних посадах, як у  цехах, так і у технологічних та конструкторських бюро. 

Широкий спектр отриманих  знань та навичок, здобутих  впродовж навчання, дає змогу      займати керівні посади на підприємствах, організовувати власні фірми з виготовлення продукції, працювати у царині міжнародної співпраці, інтегруватися у світову спільноту виробників меблевих  виробів найвищого ґатунку та екологічності.

 Перегянути як брошуру:
https://drive.google.com/file/d/10dPjEQgazMuXRAUwfkIpBShrCDT7VEi2/view?usp=sharing

Освітньо-професійні програми (спеціалізації)

 "ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ТА МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗЕЙ"
спеціальність 187, галузь знань 18 "Виробництво та технології"

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської та інвестиційної
діяльності в галузі деревообробних та меблевих технологій

 Перегянути як брошуру:
https://drive.google.com/open?id=1I4I_fTacPIgVDULfnJRkjc31gaMSUT7O