В допомогу науковцям. Збірка посилань.

nv nltu

 

nv nltu

https://nv.nltu.edu.ua/


Науковий вісник НЛТУ України

Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.

Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вищих навчальних закладів освіти, коледжів і технікумів, студентів старших курсів.

Згідно з постановою президії ВАК України, “Науковий вісник НЛТУ України” належить до Переліку наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими напрямка­ми:

  • біологічні науки (від 10.03.10 р., № 1-05/2),
  • технічні на­уки (від 14.04.10 р., № 1-05/3),
  • сільськогосподарські науки (від 01.07.10 р., № 1-05/5) та
  • економічні науки (від 06.10.10 р., № 1-05/6)

lg tЛісове Господарство, Лісова, Паперова і Деревообробна Промисловість

(ISSN 0130-9080 друкована версія; ISSN 2312-9786 он-лайн версія)

міжвідомчий науково-технічний збірник, заснований у 1964році у Львівському лісотехнічному інституті (Національний лісотехнічний університет України)

У статтях збірника містяться матеріали наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення технології та техніки лісового господарства, лісової, паперової, деревообробної промисловості та економіки.
.

Періодичність виходу – один раз на рік.


PRO LIGNO https://www.proligno.ro/en/
PRO LIGNO – Open Access PRO LIGNO - Open Access Scientific Journal in the Field of Wood EngineeringScientific Journal in the Field of Wood Engineering

Subject Category: Materials Science, Paper & Wood
Edited by “PRO LIGNO” Foundation
Publischer: Editura Universitatii “TRANSILVANIA” din Brasov

PRO LIGNO is the only Romanian journal in the field of wood engineering. It acts as a dissemination vector of the results of latest research in the field, among specialists involved in industry, research and education both from Romania and abroad.

The main purpose of this publication is the transfer of information between the research and production segments in the forestry and wood processing departments. All scientific papers are full-text written in English. They are peer-reviewed by experienced specialists both from Romania and from abroad.


bgtu

Брянський державний технічний університет

 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ, СЕМІНАРИ

 


 

Корисні посилання по грантах, конкурсах, виставках, стипендіях

Scientific journals international (SJI) — міжнародний портал для вчених , які бажають мати закордонні публікації (англійською ) і отримати неупереджену рецензію від закордонних колег.

-Сайт SciVee — сайт дає доступ до наукової інформації наукових публікацій та демонстрації лекцій, використовуючи Інтернет як комунікативне середовище.

WorldWideScience — портал наукової інформації світового масштабу з вільним доступом для науковців та всіх зацікавлених осіб до більш ніж 200 мільйонам сторінок наукової інформації з усього світу.

«Technology Marketplace» — інформаційний портал Євросоюзу з пошуку матеріалів за новітніми науковим розробкам.

 


 

Мережа для українських науковців та всіх, хто цікавиться наукою в Україні    Ukrainian Scientists Worldwide

         Українські науковці у світі

Мережа для українських науковців та всіх, хто цікавиться наукою в Україні …