What is Special Week?

«Спеціальний тиждень» – це форма навчання, що розповсюджена у Швейцарії (зокрема в Університеті Прикладних Наук м. Берн, де готують фахівців за спорідненими до наших спеціальностями: такими, як «Технологія деревообробки» та «Цивільна інженерія»).

НЛТУ України співпрацює з Університетом Прикладних Наук уже кілька років поспіль.

Завдання проведення «Спеціального тижня»:

  • розвинути вміння у студентів щодо започаткування інноваційних стартапів у царині сталого розвитку;
  • навчитися використовувати сучасні інструменти при бізнес плануванні – Business Model Canvas, BM-Environment, Value Proposition Design;
  • навчитися аналізувати як глобальні, так і локальні проблеми в певному контексті; навчитися працювати в команді; удосконалити знання англійської мови;
  • удосконалення вмінь – так званих – «soft skills».У рамках підготовки проводляться  три лекційних заняття (для українських студентів – в НЛТУ України; для швейцарських студентів – в університеті прикладних наук м. Берн).

Цікаво відзначити, що студентські робочі групи формуються  випадковим і не підлягають будь-яким змінам. Цей прийом імітує реальну роботу в колективі, коли Ви не можете вибирати собі колег та вчить працювати у команді за будь-яких умов та виявляти свої здібності.


Проведені кафедрою ТМВД  “Спеціальні тижні” :