Особливості міжнародної діяльності в НЛТУ України

Розмова з студентом Тірольській професійній школі столярної майстерності

ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ:

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ ДЕРЕВООБРОБКИ НЛТУ УКРАЇНИ

 

Розмова з студентом Тірольській професійній школі столярної майстерностіМіжнародне співробітництво є пріоритетним напрямом діяльності НЛТУ України. В університеті прийнята «Стратегія міжнародної діяльності НЛТУ України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України». Постійно здійснюється обмін результатами наукових досліджень, науковими та педагогічними досягненнями, що сприяло підвищенню якості підготовки студентів, аспірантів, молодих науковців, допомагало в покращенні матеріально-технічної бази наукових досліджень та навчального процесу.

Університет є членом та бере участь у роботі таких міжнародних наукових інституцій:

 

·        Програма університетів Балтійського регіону з 1991 року;

·        Міжнародна спілка лісових дослідницьких організацій (IUFRO) з 1994 року;

·        Європейський лісовий інститут (EFI) з 1998 року;

·        Академічна асоціація європейських лісових університетів (SILVA Network) з 1999 р.;

·        Міжнародна асоціація студентів-лісівників (IFSА) з 1999 року;

·        Міжнародний інститут-асоціація регіональних екологічних проблем (МIAREP) з 2001 р.;

·        Європейська кооперація в галузі наукових і технічних досліджень (COST) з 2007 року;

·        Рада європейських лісівників (Confederatia Consilva) з 2012 року.

Університет співпрацює з такими вищими навчальними закладами та науковими установами зарубіжжя:

·        Університети м. Фрайбурга, Мюнхена, Дрездена, Еберсвальде (Німеччина);Університеті прикладних наук м. Розенхайм

·        Університет прикладних наук м. Розенхайм (Німеччина);

·        Університет м. Йорк (Великобританія);

·        Університет ім. Дж. Непера м. Единбург (Великобританія);

·        Зволенський технічний університет (Словаччина);

·        Головна школа сільського господарства, м. Варшава (Польща);

·        Вища сільськогосподарська академія, м. Краків (Польща);

·        Університет ім. М. Кюрі-Склодовської, м. Люблін (Польща);

·        Природничий університет у м. Люблін (Польща);

·        Науково-дослідний інститут лісового господарства, м. Варшава (Польща);

·        Університет м. Гент (Бельгія);

·        Вища лісотехнічна школа Мадридського політехнічного університету (Іспанія);

·        Університет м. Падуя (Італія);

·        Чеський сільськогосподарський університет, м. Прага (Чехія);

·        Університет агрономії і лісу ім. Менделя, м. Брно (Чехія);

·        Університет Валахія, м. Тарговіште (Румунія);

·        Університет Караелмас, м. Зонгулдак (Туреччина);

·        Університет лісового господарства і деревинознавства, м. Шопрон (Угорщина);

·        Білоруський державний технологічний університет, м. Мінськ (Білорусь);

·        Московський державний університет лісу, м. Митищі (Росія);

·        Санкт-Петербурзька лісотехнічна академія, м. Санкт-Петербург (Росія);

·        Воронезька лісотехнічна академія, м. Воронеж (Росія);

·        Уральський державний лісотехнічний університет, м. Єкатеринбург (Росія);

·        Федеральний інститут досліджень лісу, снігу і ландшафтів, м. Бірменсдорф (Швейцарія).

Членство університету в цих авторитетних міжнародних інституціях сприяє взаємному обміну досвідом і встановленню особистих контактів між науковцями різних країн, а також піднімає імідж і авторитет України та університету на європейському і світовому рівнях, сприяє поширенню інформації про українську лісову школу в усьому світі.

Найінтенсивніші зв’язки підтримуються з:

·        Університетом сталого розвитку (м. Еберсвальде, Німеччина);

·        Зволенський технічний університет (Словаччина);

·        Програмою університетів Балтійського регіону;

·        Шведським аграрним університетом;

·        Університетом Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

Знаковими подіями у міжнародному співробітництві університету підписані угоди про співпрацю:

·        за програмою Еразмус+ з Технічним університетом м. Зволена (Словаччина);

·        за програмою Еразмус+ з Трансільванським університетом м. Брашова (Румунія);

·        з Вищою школою туризму та екології м. Суха Бескидська (Польща).

Міжнародна експертна зустріч на тему «Розвиток дуальних освітніх програм підготовки фахівців у галузі прикладних наук: досвід Німеччини для університетської освіти в Україні» дала поштовх  по запровадженню дуальної освіти в Україні. За активної участі доц. Врублевської О.В. та директора ННІ ДТД проф. Максиміва В.М. у березні 2016 року була підписана угода з Британською радою про надання Національному лісотехнічному університету гранту для здійснення візитів науково-педагогічних працівників та студентів до університетів і науково-дослідних установ Великобританії. Згідно з цією угодою двоє працівників університету у вересні 2016 року відвідали університет в м. Единбург з метою вивчення досвіду Великобританії з організації дуальної підготовки фахівців з деревооброблювальних технологій.

Протягом 2016 року підвищення кваліфікації в закордонних університетах, науково-дослідних установах та підприємствах пройшли 42 працівника та 19 студентів університету. Тривалі наукові стажування пройшли 18 науково-педагогічних працівників, аспірантів і 100 студентів університету.

В наукових конференціях за кордоном приймало участь 15 науково-педагогічних працівників університету.

У 2015-2016 навчальному році студентами, аспірантами та науковцями університету здобуто 18 міжнародних грантів для наукового стажування.

Щорічно університет подає заявки на міжнародні наукові проекти. Науковці університету у звітному році виконували 2 міжнародних проекти, а саме: «Усунення прогалин в дослідницько-інноваційній роботі щодо ефективності використання ресурсів і сировини» (укладений з Європейською комісією за 7 рамковою угодою) та «Розповсюдження, інтегрування і гармонізація лісової інформації з метою визначення біоресурсного потенціалу» (укладений з Європейською комісією за Програмою “Горизонт-2020”).

Завданнями міжнародної діяльності університету на період до 2020 р. є:

·        активне просування на міжнародному рівні освітніх і наукових здобутків та ініціатив університету як вагомих чинників формування іміджу університету;

·        створення міжнародних партнерств і дослідницьких мереж з зарубіжними університетами, бізнесом та іншими інституціями, активізація участі у міжнародних дослідницьких проектах;

·        посилення підготовки аспірантів, науково-педагогічних і наукових працівників університету з вивчення іноземних мов;

·        збільшення кількості навчальних дисциплін, які читаються іноземними мовами;

·        запровадження англомовних освітніх програм з отриманням подвійного диплому;

·        активізація участі у проектах міжнародної мобільності за програмою Еразмус+ та інших програмах міждержавного обміну для студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних, наукових працівників та адміністративного персоналу;

·        посилення участі НЛТУ України у програмі у програмі Британської Ради в Україні «Інтернаціоналізація вищої освіти»;

·        узгодження змісту освітніх програм НЛТУ України та зарубіжних університетів-партнерів, введення в навчальні плани “вікон мобільності”.

НЛТУ України знаходить шляхи для підтримання та розширення міжнародної співпраці, для презентації української лісової науки та деревообробки в Європі та світі, для гідного входження університету у Європейський освітній простір.

 

Автор тексту :

Гайда С.В., доц., канд. техн. наук, gaida@e-mail.ua, serhiy.hayda@nltu.edu.ua

Макет інтернет версії : А. Кушпіт

(Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна)