POWER4BIO – метою проекту в Україні є створення стратегії біоекономіки Львівської області

Прес-реліз, Берлін, 22.2.2019

Підтримка біоекономіки в десяти європейських регіонах

POWER4BIO розробляє регіональні стратегії біоекономіки
та дорожні карти шляхом транскордонного обміну знаннями

Біоекономіка є потужним сектором, що розвивається, з величезним потенціалом, який у фінансовому вимірі становить 2 мільярди євро та забезпечує роботою майже 22 мільйони людей у Європі. Тим не менш, є ще багато європейських регіонів, які не користуються повною мірою своїм потенціалом в отриманні продуктів сталого розвитку замість використання ресурсів на основі викопних джерел. Проект POWER4BIO спрямований на підтримку цих регіонів у стимулюванні біоекономіки та аналіз такої трансформації, виходячи з позицій реальних дій та конкурентоспроможності. Діяльність за проектом фінансується Європейською Комісією в рамках програми «Горизонт 2020». Загальний обсяг фінансування проекту становить 3 мільйона євро.

У жовтні 2018 р. POWER4BIO розпочав свою діяльність із стартової зустрічі в Брюсселі. Зосереджуючись на підвищенні обізнаності, налагодженні зв’язків, політичних діалогах та взаємному навчанні, POWER4BIO націлений на розширення можливостей регіонів ЄС максимально використовувати їх місцеву сировину. Проект, у якому приймають участь 17 інституцій із 10 країн (Бельгія, Словаччина, Іспанія, Греція, Нідерланди, Угорщина, Італія, Польща, Чехія та Україна) триватиме до березня 2021 року. Координатором проекту є дослідницький центр енергоресурсів та споживання з Іспанії – CIRCE.

Консорціум POWER4BIO на зустрічі в Брюсселі у жовтні 2018 року.

Діяльність у рамках проекту відбуватиметься у п’яти регіонах Центральної та Східної Європи та у п’яти регіонах Західної Європи. Ідея полягає у тому, щоб будь-який регіон Європи зможе скористатися досягнутими результатами. Загалом у проекті задіяно десять регіонів із населенням 88 мільйонів осіб та 2,4 мільярди євро ВВП і площею – 450 000 км2.

Основними учасником проекту від України є Національний лісотехнічний університет України, у якому для виконання завдань проекту сформовано команду науковців під керівництвом завідувача кафедрою технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України професора, д.т.н., Кійка Ореста Антоновича. Основною метою проекту щодо України є створення стратегії біоекономіки Львівської області.

Для досягнення поставлених цілей, POWER4BIO забезпечить ці регіони інструментами та керівними матеріалами, необхідними для реалізації надійних, сталих та конкурентоспроможних стратегій біоекономіки у короткостроковій перспективі, використовуючи сучасні технології. Ця ідея передбачає використання біомаси (лісові та аграрні відходи) та природних ресурсів з багатьох  секторів економіки. Завдяки різноманітності регіонів, що беруть участь у проекті, розроблені стратегії будуть придатними для решти країн Європи. Це означає, що кожна область може адаптувати їх відповідно до місцевої сировини та ресурсів. Використання цієї сировини з природних джерел допоможе розробити нові більш сталі продукти в різноманітних галузях.

POWER4BIO розпочнеться із ідентифікації відходів та сировини, доступних у кожному регіоні, а також потенціалу регіонів щодо ноу-хау, ведення бізнесу, логістики та ін. Буде проведено оцінку з метою аналізу того, які сучасні технології підходять для використання та перетворення наявної сировини. Буде застосовано низку передових практик та розроблено дорожні карти та рекомендації, які допоможуть регіонам зрозуміти та визначити найбільш прийнятні рішення для розвитку місцевої біоекономіки.

Консорціум POWER4BIO буде скерувати регіони через процес визначення власних стратегій біоекономіки, заснованих на всьому, що вони вивчають у цьому проекті. Партнери також організують навчальну програму для підвищення кваліфікації в цій царині.
Кінцевою метою є розробка набору інструментів, які можуть бути використані будь-яким іншим регіоном а також посилення співпраці між регіонами, як в межах однієї країни, так і між країнами, створення сталої соціально-економічної системи, що базується на ефективному використанні місцевих природних ресурсів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка зверніться до веб-сайту POWER4BIO та слідкуйте за нами в Twitter, LinkedIn і Facebook:

www.power4bio.eu
httpss://twitter.com/power4bio
www.linkedin.com/in/power4bio
www.facebook.com/power4bioproject

Відповідальна за зміст:
Christine Beusch, EPC gGmbH, Rigaer Str. 60, 10247 Berlin, Germany, beusch@e-p-c.de

  
Цей проект отримав фінансування з програми досліджень та інновацій “Horizon 2020” Європейського Союзу за грантовою угодою № 818351.