Калібрування-шліфування деревностружкових плит жорсткими абразивними інструментами

Кійко О. А. 
Калібрування-шліфування деревностружкових плит жорсткими абразивними інструментами : Моногр. / О. А. Кійко; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Л. : Вид. дім “Панорама”, 2005. – 200 c. – Бібліогр.: с. 186-200. – укp.

Наведено загальну характеристику інструментів та обладнання для процесу калібрування-шліфування деревностружкових плит (ДСП). Встановлено ефективність використання даної технології обробки плитних деревних матеріалів. Розроблено методику математичного аналізу та імітаційну модель процесу калібрування-шліфування ДСП жорсткими абразивними інструментами. Наведено результати експериментальних досліджень та математичний опис товщини ДСП. Запропоновано методи оптимізації процесу калібрування-шліфування ДСП абразивним інструментом багатошарової структури.

Індекс рубрикатора НБУВ: М133.808.4